Knihovna je zavřena

Místní knihovna Bohuslávky

Středisková knihovna: Lipník nad Bečvou
Zřizovatel: Obec Bohuslávky
Adresa: Bohuslávky 114, 751 31 Bohuslávky
www stránky: http://www.bohuslavky.knihovna.info/
www stránky: http://www.mek-lipniknb.cz/
Provozní doba: PO 17-19.00 hod.
Knižní fond: 1829
Roční přírůstek KF: 18
Čtenáři: 15
Obyvatelé obce: 314
PC pro veřejnost: 1
Cena za 1 hod. internetu: zdarma
Studijní místa: 4
Evidenční číslo: 1462
Registr. poplatek: 20,- Kč
Sigla knihovny: PRG539
E-mail: knihovna-bohuslavky@seznam.cz (knihovna)
E-mail: knihovna@mek-lipniknb.cz (MěK Lipník)
E-mail: obecbohuslavky@seznam.cz (obec)
Telefon: +420581796310 (obec)
Telefon: +420581771157 (MěK Lipník)