Knihovna je zavřena

Místní knihovna Bezuchov

Středisková knihovna: Lipník nad Bečvou
Zřizovatel: Obec Bezuchov
Adresa: Bezuchov 15, 753 54 Bezuchov
www stránky: http://www.bezuchov.cz/
www stránky: http://www.knihovna-bezuchov.webnode.cz
Provozní doba: Pá 16.00-17.00 hod.
Knižní fond: 1 005
Roční přírůstek KF: 9
Čtenáři: 9
Obyvatelé obce: 191
PC pro veřejnost: 2
Cena za 1 hod. internetu: zdarma
Studijní místa: 16
Evidenční číslo: 218
Registr. poplatek: 20,- Kč
Sigla knihovny: PRG514
E-mail: knihovna.bezuchov@centrum.cz (knihovna)
E-mail: knihovna@mek-lipniknb.cz (MěK Lipník)
Telefon: +420581791050 (obec)
Telefon: +420581771157 (MěK Lipník)