Knihovna je zavřena

Místní knihovna Bělotín

Středisková knihovna: Hustopeče ned Bečvou
Zřizovatel: Obec Bělotín
Adresa: Bělotín 151, 753 64 Bělotín
www stránky: https://www.belotin.cz/tema/tema.phtml?id=4205
Provozní doba: ÚT 12-15.00 hod., ČT 14-17.00 hod.
Knižní fond: 5505
Roční přírůstek KF: 38
Čtenáři: 20
Obyvatelé obce: 1420
PC pro veřejnost: 2
Cena za 1 hod. internetu: zdarma
Studijní místa: 2
Evidenční číslo: 5757
Registr. poplatek: 30,- Kč
Sigla knihovny: PRG510
E-mail: belotin@belotin.cz (obec)
E-mail: knihovna@ihustopece.cz (knihovna Hustopeče)
Telefon: +420581612100 (obec)
Telefon: +420581626004 (knihovna Hustopeče)