Knihovna je zavřena

Obecní knihovna Vilémov

Středisková knihovna: Senice na Hané
Zřizovatel: Obec Vilémov
Adresa: Vilémov 7, Cholina 783 22
www stránky: http://www.vilemov-ol.cz
Provozní doba: Sudý pátek 15.00-17.00 hod.
Knižní fond: 1 365
Roční přírůstek KF: 10
Čtenáři: 51
Obyvatelé obce: 424
PC pro veřejnost: 1
Cena za 1 hod. internetu: zdarma
Studijní místa: 2
Evidenční číslo: 5196
Registr. poplatek: dospělí 40,- Kč, děti, studenti, senioři 20,- Kč
Sigla knihovny: OLG569
E-mail: vilemov@gmail.com (obec)
Telefon: +420585349014 (knihovna)
Telefon: +420585349046 (obec)
Aktualizace: 09.05.2023