Knihovna je otevřena

Obecní knihovna v Suchonicích

Středisková knihovna: Olomouc
Zřizovatel: Obec Suchonice
Adresa:

Suchonice 29, Tršice 783 57

www stránky: http://www.suchonice.cz
www stránky: http://www.kmol.cz/
Provozní doba: ST 17.00-18.00 hod.
Knižní fond: 649
Roční přírůstek KF: 51
Čtenáři: 9
Obyvatelé obce: 180
PC pro veřejnost: 1
Cena za 1 hod. internetu: zdarma
Studijní místa: 2
Evidenční číslo: 5257
Registr. poplatek: 20,- Kč
Sigla knihovny: OLG570
E-mail: knihovna@suchonice.cz (knihovna)
E-mail: starosta@suchonice.cz (starosta)
Telefon: +420585957179 (obec)
Telefon: +420585757059 (knihovna)
Aktualizace: 21.11.2022