Knihovna je zavřena

Obecní knihovna v Daskabátě

Středisková knihovna: Olomouc
Zřizovatel: Obec Daskabát
Adresa: Daskabát 35, Olomouc 772 00
www stránky: http://www.obecdaskabat.cz
Provozní doba: PO 15.30-18.00 hod.
Knižní fond: 1 687
Roční přírůstek KF: 323
Čtenáři: 52
Obyvatelé obce: 618
PC pro veřejnost: 1
Cena za 1 hod. internetu: zdarma
Studijní místa: 15
Evidenční číslo: 5015
Registr. poplatek: děti, studenti, senioři 20,- Kč, dospělí 50,- Kč
Sigla knihovny: OLG004
E-mail: podatelna@obecdaskabat.cz (obec)
Telefon: +420585358001 (obec)