Knihovna je zavřena

Obecní knihovna Šumvald

Středisková knihovna: Litovel
Zřizovatel: Obec Šumvald
Adresa: Šumvald 17, Šumvald 78385
www stránky: http://www.sumvald.cz/obecni-urad/knihovna-sumvald
Provozní doba: PO 17.00-19.00 hod.
Knižní fond: 3 392
Roční přírůstek KF: 40
Čtenáři: 72
Obyvatelé obce: 1 374
PC pro veřejnost: 1
Cena za 1 hod. internetu: zdarma
Studijní místa: 8
Evidenční číslo: 5113
Registr. poplatek: dospělí 40,- Kč, děti, studenti, senioři 20,- Kč
Sigla knihovny: OLG560
E-mail: sumvald@sumvald.cz (obec)
E-mail: knihovna@sumvald.cz (knihovna)
Telefon: +420585041258 (obec)