Knihovna je zavřena

Obecní knihovna Strukov - Zrušena

Středisková knihovna: Olomouc
Zřizovatel: Obec Strukov
Adresa: Strukov 33, 784 01 Strukov
www stránky: http://www.strukov.cz
www stránky: http://knihovna-strukov.wbnode.cz
Provozní doba: NE 18.00-19.00 hod.
Knižní fond: 2 054
Roční přírůstek KF: 183
Čtenáři: 6
Obyvatelé obce: 145
PC pro veřejnost: 1
Cena za 1 hod. internetu: zdarma
Studijní místa: 4
Evidenční číslo: 4884
Registr. poplatek: 20,- Kč
Sigla knihovny: OLG535
E-mail: knihovna.strukov@seznam.cz (knihovna)
Telefon: +420724155729 (obec)
Aktualizace: 16.02.2024