Knihovna je zavřena

Obecní knihovna Řídeč

Středisková knihovna: Olomouc
Zřizovatel: Obec Řídeč
Adresa: Řídeč 276, Řídeč 785 01
www stránky: http://www.ridec.cz
Provozní doba: PO 17.00-18.00 hod., sudé týdny
Knižní fond: 923
Roční přírůstek KF: 285
Čtenáři: 14
Obyvatelé obce: 193
PC pro veřejnost: 1
Cena za 1 hod. internetu: zdarma
Studijní místa: 8
Evidenční číslo: 5021
Registr. poplatek: bez poplatku
Sigla knihovny: OLG546
E-mail: obec@ridec.cz (obec)
Telefon: +420585034218 (obec)