Knihovna je zavřena

Obecní knihovna Nová Hradečná

Středisková knihovna: Litovel
Zřizovatel: Obec Nová Hradečná
Adresa: Nová Hradečná 193, Nová Hradečná 783 84
www stránky: http://www.novahradecna.cz
Provozní doba: PO 13.00-17.00 hod.
Knižní fond: 3 000
Roční přírůstek KF: 36
Čtenáři: 90
Obyvatelé obce: 752
PC pro veřejnost: 1
Cena za 1 hod. internetu: zdarma
Studijní místa: 6
Evidenční číslo: 5032
Registr. poplatek: 20,- Kč
Sigla knihovny: OLG548
E-mail: starosta@novahradecna.cz (starosta)
E-mail: podatelna@novahradecna.cz
Telefon: +420585032264 (obec)
Aktualizace: 28.03.2024