Knihovna je zavřena

Obecní knihovna Mrsklesy

Středisková knihovna: Olomouc
Zřizovatel: Obec Mrsklesy
Adresa: Mrsklesy 49, Mrsklesy 783 65
www stránky: http://www.mrsklesy.cz
Provozní doba: PO 14.00-17.00 hod.
Knižní fond: 1 300
Roční přírůstek KF: 157
Čtenáři: 33
Obyvatelé obce: 636
PC pro veřejnost: 1
Cena za 1 hod. internetu: zdarma
Studijní místa: 12
Evidenční číslo: 5560
Registr. poplatek: bez poplatku
Sigla knihovny: OLG584
E-mail: ou@mrsklesy.cz (obec)
Telefon: +420585351699 (obec)
Telefon: +420585154417 (obec)