Knihovna je otevřena

Obecní knihovna Dub nad Moravou

Středisková knihovna: Olomouc
Zřizovatel: Obec Dub nad Moravou
Adresa: Brodecká 74, 783 75 Dub nad Moravou
www stránky: http://www.dubnadmoravou.cz
www stránky: http://knihovna-dubnadmoravou.webnode.cz/
Provozní doba: ST 15.00-18.00 hod.
Knižní fond: 1 760
Roční přírůstek KF: 218
Čtenáři: 49
Obyvatelé obce: 1 617
PC pro veřejnost: 1
Cena za 1 hod. internetu: zdarma
Studijní místa: 8
Evidenční číslo: 5067
Registr. poplatek: 20,- Kč
Sigla knihovny: OLG555
E-mail: knihovnadubnadmoravou@seznam.cz (knihovna)
E-mail: obec@dubnadmoravou.cz (obec)
Telefon: +420585964262 (obec)
Telefon: +420725681902
Aktualizace: 11.10.2022