Knihovna je otevřena

Obecní knihovna Charváty

Středisková knihovna: Olomouc
Zřizovatel: Obec Charváty
Adresa: Charváty 20, 783 75 Charváty
www stránky: http://www.charvaty.cz
Provozní doba: ÚT 10.00-11.30, 15.00-16.30 hod.
Knižní fond: 704
Roční přírůstek KF: 96
Čtenáři: 10
Obyvatelé obce: 923
PC pro veřejnost: 1
Cena za 1 hod. internetu: zdarma
Studijní místa: 11
Evidenční číslo: 5541
Registr. poplatek: děti, studenti, senioři 20,- Kč, dospělí 40,- Kč
Sigla knihovny: OLG581
E-mail: knihovna.charvaty@seznam.cz (knihovna)
E-mail: obec@charvaty.cz (obec)
Telefon: +420585961260 (obec)
Telefon: +420739248381 (Olomouc středisko)
Aktualizace: 11.01.2023