Knihovna je zavřena

Obecní knihovna Charváty

Středisková knihovna: Olomouc
Zřizovatel: Obec Charváty
Adresa: Charváty 20, 783 75 Charváty
www stránky: http://www.charvaty.cz
www stránky: http://www.knihovnacharvaty.estranky.cz
Provozní doba: PÁ 17.00-19.00 hod.
Knižní fond: 1 188
Roční přírůstek KF: 177
Čtenáři: 20
Obyvatelé obce: 444
PC pro veřejnost: 1
Cena za 1 hod. internetu: zdarma
Studijní místa: 2
Evidenční číslo: 5541
Registr. poplatek: děti, studenti, senioři 20,- Kč, dospělí 40,- Kč
Sigla knihovny: OLG581
E-mail: knihovna.charvaty@seznam.cz (knihovna)
E-mail: obec@charvaty.cz (obec)
Telefon: +420585961260 (obec)
Telefon: +420739248381 (Olomouc středisko)