Knihovna je otevřena

Místní knihovna Žerotín

Středisková knihovna: Olomouc
Zřizovatel: Obec Žerotín
Adresa: Žerotín 66, 784 01 Žerotín
www stránky: http://www.obeczerotin.cz
www stránky: http://www.knihovnazerotin.wz.cz
Provozní doba: PO 16.15-18.15 hod. sudý týden
Knižní fond: 944
Roční přírůstek KF: 1
Čtenáři: 11
Obyvatelé obce: 448
PC pro veřejnost: 1
Cena za 1 hod. internetu: zdarma
Studijní místa: 6
Evidenční číslo: 4863
Registr. poplatek: dospělí 60,- Kč, děti, mládež, senioři 30,- Kč
Sigla knihovny: OLG530
E-mail: podatelna@obeczerotin.cz (obec)
E-mail: mkzerotin@seznam.cz (knihovna)
Telefon: +420585380267 (obec)
Aktualizace: 06.09.2022