Knihovna je zavřena

Místní knihovna Žerotín

Středisková knihovna: Olomouc
Zřizovatel: Obec Žerotín
Adresa: Žerotín 66, 784 01 Žerotín
www stránky: http://www.obeczerotin.cz
www stránky: http://www.knihovnazerotin.wz.cz
Provozní doba: PO 16.00-18.00 hod. sudý týden
Knižní fond: 1 640
Roční přírůstek KF: 367
Čtenáři: 31
Obyvatelé obce: 450
PC pro veřejnost: 1
Cena za 1 hod. internetu: zdarma
Studijní místa: 6
Evidenční číslo: 4863
Registr. poplatek: dospělí 60,- Kč, děti, mládež, senioři 30,- Kč
Sigla knihovny: OLG530
E-mail: podatelna@obeczerotin.cz (obec)
E-mail: mkzerotin@seznam.cz (knihovna)
Telefon: +420585380267 (obec)