Knihovna je zavřena

Místní knihovna Týneček

Středisková knihovna: Olomouc
Zřizovatel: Knihovna města Olomouce
Adresa: Blodkovo náměstí 15, 771 66 Týneček
www stránky: http://www.kmol.cz/pobocky/
Provozní doba: PO 17.00-19.00 hod., ST 16.00-18.00 hod.
Knižní fond: 186
Roční přírůstek KF: 10
Čtenáři: 14
Obyvatelé obce: 482
PC pro veřejnost: 1
Cena za 1 hod. internetu: zdarma
Studijní místa: 7
Evidenční číslo: 5569
Registr. poplatek: děti, studenti, senioři 25,- Kč, dospělí 50,- Kč
Sigla knihovny: OLG513
E-mail: tynecek@kmol.cz (knihovna)
Telefon: +420731123076
Aktualizace: 02.09.2022