Knihovna je zavřena

Místní knihovna Paseka

Středisková knihovna: Olomouc
Zřizovatel: Obec Paseka
Adresa: Paseka 18, 78397
www stránky: http://www.paseckaknihovna.webnode.cz
www stránky: http://www.obecpaseka.cz
Provozní doba: SO 16.00-18.00 hod.
Knižní fond: 2279
Roční přírůstek KF: 241
Čtenáři: 103
Obyvatelé obce: 1294
Cena za 1 hod. internetu: zdarma
Studijní místa: 4
Evidenční číslo: 1958
Registr. poplatek: zdarma
Sigla knihovny: OLG515
E-mail: starosta@obecpaseka.cz (starosta)
E-mail: knihovnapaseka@seznam.cz (knihovna)
Telefon: +420605287443 (mobil)
Telefon: +420585039270 (obec)
Telefon: +420585039272 (obec)