Knihovna je zavřena

Místní knihovna Paseka

Středisková knihovna: Olomouc
Zřizovatel: Obec Paseka
Adresa: Paseka 18, 783 97 Paseka
www stránky: http://www.paseckaknihovna.webnode.cz
www stránky: http://www.obecpaseka.cz
Provozní doba: ÚT 16.00-18.00 hod.
Knižní fond: 3 575
Roční přírůstek KF: 932
Čtenáři: 30
Obyvatelé obce: 1 300
Cena za 1 hod. internetu: zdarma
Studijní místa: 4
Evidenční číslo: 1958
Registr. poplatek: zdarma
Sigla knihovny: OLG515
E-mail: starosta@obecpaseka.cz (starosta)
E-mail: knihovna@obecpaseka.cz (knihovna)
Telefon: +420604572017
Aktualizace: 11.01.2023