Knihovna je otevřena

Místní knihovna Lošov

Středisková knihovna: Olomouc
Zřizovatel: Knihovna města Olomouce
Adresa: Svolinského 15, 771 66 Lošov
www stránky: http://www.kmol.cz/pobocky/
www stránky: http://www.olomouc.eu
Provozní doba: PO, ČT 15.00-17.00 hod.
Knižní fond: 622
Roční přírůstek KF: 15
Čtenáři: 15
Obyvatelé obce: 730
PC pro veřejnost: 1
Cena za 1 hod. internetu: zdarma
Studijní místa: 5
Evidenční číslo: 5563
Registr. poplatek: děti, studenti, senioři 25,- Kč, dospělí 50,- Kč
Sigla knihovny: OLG007
E-mail: losov@kmol.cz (knihovna)
Telefon: +420731123075
Aktualizace: 25.08.2022