Knihovna je zavřena

Městská knihovna Litovel-Savín

Středisková knihovna: Litovel
Zřizovatel: Město Litovel
Adresa: Savín 15, 784 01 Litovel-Savín
www stránky: https://www.knih-litovel.cz/cs/pobocky/savin.html
Provozní doba: Čt 16.00-18.00 hod., pobočka Litovle
Knižní fond: 914
Roční přírůstek KF: 337
Čtenáři: 8
Obyvatelé obce: 137
PC pro veřejnost: 1
Cena za 1 hod. internetu: zdarma
Studijní místa: 6
Evidenční číslo: 5613
Registr. poplatek: dospělí 40,- Kč, děti, studenti, senioři 20,- Kč
Sigla knihovny: OLG610
E-mail: knihovna@knih-litovel.cz (knihovna Litovel)
Telefon: +420585342450 (MěK Litovel)
Aktualizace: 13.06.2023