Knihovna je zavřena

Městská knihovna Litovel - Chudobín

Středisková knihovna: Litovel
Zřizovatel: Město Litovel
Adresa: Chudobín 20, Chudobín 784 01
www stránky: http://www.knih-litovel.cz
Provozní doba: PÁ 15.30-19.30 hod., pobočka Litovle
Knižní fond: 1 365
Roční přírůstek KF: 4
Čtenáři: 15
Obyvatelé obce: 234
PC pro veřejnost: 1
Cena za 1 hod. internetu: zdarma
Studijní místa: 6
Evidenční číslo: 5605
Registr. poplatek: dospělí 40,- Kč, děti, senioři, studenti 20,- Kč
Sigla knihovny: OLG602
E-mail: knihovna@knih-litovel.cz (knihovna Litovel)
Telefon: +420585342450 (MěK Litovel)