Knihovna je zavřena

Městská knihovna Litovel-Březové

Středisková knihovna: Litovel
Zřizovatel: Město Litovel
Adresa: Březové 12, 784 01 Litovel-Březové
www stránky: http://www.knih-litovel.cz/cs/pobocky/brezove.html
www stránky: http://www.litovel.eu
Provozní doba: ÚT 15.00-18.00 hod., pobočka Litovle
Knižní fond: 809
Roční přírůstek KF: 197
Čtenáři: 10
Obyvatelé obce: 185
PC pro veřejnost: 1
Cena za 1 hod. internetu: zdarma
Studijní místa: 5
Evidenční číslo: 5604
Registr. poplatek: dospělí 40,- Kč, děti, studenti, senioři 20,- Kč
Sigla knihovny: OLG601
E-mail: knihovna@knih-litovel.cz (knihovna Litovel)
E-mail: sekretariat@mestolitovel.cz (MU Litovel)
Telefon: +420585342450 (MěK Litovel)
Telefon: +420585153111 (MU Litovel)
Aktualizace: 27.05.2024