Knihovna je zavřena

Knihovna Měrotín

Středisková knihovna: Litovel
Zřizovatel: Obec Měrotín
Adresa: Měrotín 19, 78324 Slavětín
www stránky: http://knihovna.merotin.cz/
Provozní doba: PO 15.00-17.00 hod.
Knižní fond: 1 471
Roční přírůstek KF: 307
Čtenáři: 53
Obyvatelé obce: 268
PC pro veřejnost: 1
Cena za 1 hod. internetu: zdarma
Studijní místa: 8
Evidenční číslo: 5041
Registr. poplatek: zdarma
Sigla knihovny: OLG550
E-mail: obec@merotin.cz (obec)
Telefon: +420585347163 (obec referentka)
Telefon: +420585155030 (obec starosta)