Knihovna je zavřena

Knihovna Červenka

Středisková knihovna: Litovel
Zřizovatel: Obec Červenka
Adresa: Svatoplukova 16, Červenka 784 01
www stránky: http://www.obeccervenka.cz
www stránky: https://knihovnacervenka.webk.cz/pages/uvod.html
Provozní doba: ČT 15.30-17.30 hod.
Knižní fond: 2 169
Čtenáři: 85
Přírůstek: 116
Obyvatelé obce: 1 442
PC pro veřejnost: 1
Cena za 1 hod. internetu: zdarma
Studijní místa: 4
Evidenční číslo: 5490
Registr. poplatek: děti, studenti, senioři 20,- Kč, dospělí 40,- Kč
Sigla knihovny: OLG575
E-mail: starosta@obeccervenka.cz (starostka)
E-mail: knihovna@obeccervenka.cz (knihovna)
Telefon: +420585342166 (obec)
Telefon: +420774042487
Aktualizace: 10.05.2024