Knihovna je zavřena

Knihovna Bílsko

Středisková knihovna: Senice na Hané
Zřizovatel: Obec Bílsko
Adresa: Bílsko 11, Cholina 783 22
www stránky: http://www.oubilsko.cz
Provozní doba: PÁ 15.30-17.00 hod.
Knižní fond: 1 459
Roční přírůstek KF: 338
Čtenáři: 16
Obyvatelé obce: 219
PC pro veřejnost: 1
Cena za 1 hod. internetu: zdarma
Studijní místa: 3
Evidenční číslo: 4903
Registr. poplatek: 20,- Kč
Sigla knihovny: OLG537
E-mail: oubilsko@tiscali.cz (obec)
Telefon: +420585349210 (obec)