Knihovna je zavřena

Knihovna a informační středisko Grygov

Středisková knihovna: Olomouc
Zřizovatel: Obec Grygov
Adresa: Šrámkova 19, Grygov 783 73
www stránky: http://www.grygov.cz
Facebook: https://www.facebook.com/KnihovnaGrygov
Provozní doba: PO 15.00-18.00 hod., ST 16.00-18.00 hod.
Knižní fond: 879
Roční přírůstek KF: 153 + 1 za čtvrt roku VF
Čtenáři: 152
Obyvatelé obce: 1 525
PC pro veřejnost: 1
Cena za 1 hod. internetu: zdarma
Studijní místa: 6
Evidenční číslo: 4228
Registr. poplatek: dospělí 50,- Kč, děti, studenti, senioři 20,- Kč
Sigla knihovny: OLG521
E-mail: knihovna@grygov.cz (vedení obec)
E-mail: knihovnagrygov@seznam.cz (knihovnice)
Telefon: +420585393262 (obec)
Telefon: +420724090564 (knihovnice)
Aktualizace: 09.05.2024