Knihovna je zavřena

Obecní knihovna Skorošice

Středisková knihovna: Žulová
Zřizovatel: Obecní úřad Skorošice
Adresa: Skorošice 93, 790 66 Skorošice
www stránky: http://www.skorosice.cz
www stránky: https://www.knihovnaskorosice.webnode.cz/
Provozní doba: ČT 14.00-18.00 hod.
Knižní fond: 2 428
Roční přírůstek KF: 30
Čtenáři: 79
Obyvatelé obce: 745
PC pro veřejnost: 2
Cena za 1 hod. internetu: zdarma
Studijní místa: 2
Evidenční číslo: 1992/2002
Registr. poplatek: děti, studenti, senioři 30,- Kč, ostatní 50,- Kč
Sigla knihovny: JEG511
E-mail: knihovnaskorosice@seznam.cz (knihovna)
E-mail: obec@skorosice.cz (obec)
E-mail: skorosice@rychleby.cz (obec)
Telefon: +420584437246 (obec)
Telefon: +420584437151 (Měk Žulová)
Telefon: +420775288349