Knihovna je otevřena

Obecní knihovna Hradec - Nová Ves

Středisková knihovna: Mikulovice
Zřizovatel: Obecní úřad Hradec-Nová Ves
Adresa: Hradec-Nová Ves 12, 790 84 Hradec-Nová Ves
www stránky: http://www.hradec-novaves.cz
www stránky: http://www.mikulovice.cz
Provozní doba: PO 12.00-17.00 hod.
Knižní fond: 2 448
Roční přírůstek KF: 9
Čtenáři: 27
Obyvatelé obce: 384
PC pro veřejnost: 1
Cena za 1 hod. internetu: zdarma
Studijní místa: 1
Evidenční číslo: 2484
Registr. poplatek: dospělí 40,- Kč, děti 20,- Kč
Sigla knihovny: JEG514
E-mail: obec@hradec-novaves.cz (obec)
E-mail: knihovna@hradec-novaves.cz (knihovna)
Telefon: +420584423086 (obec)
Telefon: +420584429381 (MK Mikulovice)