Knihovna je zavřena

Obecní knihovna Černá Voda

Středisková knihovna: Žulová
Zřizovatel: Obecní úřad Černá Voda
Adresa: Základní škola 31, 790 54 Černá Voda
www stránky: http://www.obeccernavoda.cz
www stránky: http://www.knihovnazulova.webk.cz/
Provozní doba: ST 10.00-11.00 hod., 15.00 - 17.00 hod.
Knižní fond: 2 105
Roční přírůstek KF: 81
Čtenáři: 49
Obyvatelé obce: 573
PC pro veřejnost: 1
Cena za 1 hod. internetu: zdarma
Studijní místa: 1
Evidenční číslo: 1555
Registr. poplatek: děti, důchodci 50,-, ostatní 70,- Kč
Sigla knihovny: JEG510
E-mail: cernavoda@pvtnet.cz (obec)
Telefon: +420584444027 (obec)
Telefon: +420584444051 (knihovna - budova školy)