Knihovna je otevřena

Místní knihovna v Kobylé nad Vidnávkou

Středisková knihovna: Žulová
Zřizovatel: Obecní úřad Kobylá nad Vidnávkou
Adresa: Kobylá nad Vidnávkou 53, Kobylá nad Vidnávkou 790 65
www stránky: https://www.oukobyla.cz/knihovna
Provozní doba: ST 15.00 - 17.00 hod.
Knižní fond: 1 875
Roční přírůstek KF: 17
Čtenáři: 11
Obyvatelé obce: 412
PC pro veřejnost: 1
Cena za 1 hod. internetu: zdarma
Studijní místa: 1
Evidenční číslo: 6366
Registr. poplatek: dospělí 40,- Kč, děti, studenti, důchodci 20,- Kč
Sigla knihovny: JEG520
E-mail: ou-kobylanadvidnavkou@seznam.cz (obec)
E-mail: mkzulova@jes.cz (MěK Žulová)
Telefon: +420584437604 (obec)
Telefon: +420584437151 (Měk Žulová)