Knihovna je zavřena

Interní databáze

Název Popis
SVK01 přírůstky od roku 1991 (dříve MAKS)
SVK01 přírůstky 1960-1991 (dříve VRETR)
SVK05 VKOL nabízí k využití bázi ­norem na základě volných údajů ze seznamu norem publikovaných Českým normalizačním institutem.  ­Záznamy norem jsou zpracovávány od roku 1990. 
SVK06 VKOL nabízí k využití bázi patentů na základě údajů evidovaných Úřadem průmyslového vla­stnictví.  Záznamy patentů jsou zpracovávány od roku 2000.
SVK07

Báze elektronických dokumentů

Nyní máte k dispozici přístup k některým placeným zdrojům i ze svého domácího počítače prostřednictvím služby EZproxy, více informací

GEK01 knihy z let 1801-1959 (naskenovaný generální katalog)
GEKRP staré tisky z let 1501-1800 (naskenovaný generální katalog)
GEKIN prvotisky z let 1450-1500 (naskenovaný generální katalog)
GEKMS rukopisy středověké i novověké (naskenovaný generální katalog)
GEK04 výroční zprávy a programy škol (naskenovaný generální katalog)
GEK05 periodika z let 1801-2001 (naskenovaný generální katalog)
ANAL články v regionálních periodikách od roku 1994
REGO

Čtenářům, badatelům i veřejnosti je k dispozici báze regionálních osobností, které se narodily, zemřely nebo dlouhodobě působily na Moravě či ve Slezsku. Více informací o bázi najde­te na stránce kalendária regionálních osobností.

Báze REGO v katalogu.