Knihovna je zavřena

Externí databáze

Seznam elektronických zdrojů a databází

Název databáze Popis obsahu
Academic Search Complete Kdo má přístup: Registrovaní uživatelé VKOL

Bibliografická databáze s abstrakty a plnými texty článků z oblasti společenských a přírodních věd.-- Obory: antropologie, astronomie, biologie, chemie, elektroinženýrství, etnologie a multikulturální studia, farmacie, fyzika, geografie, geologie, hudba, chov zvířat, matematika, náboženství a teologie, nauka o materiálu, potravinářství, právo, psychologie, stavební inženýrství, strojírenství, teritoriální studia, veterinářství, všeobecnosti, zoologie, ženská studia atd.
Prameny: více než 7.000 periodik plnotextově, abstrakty z více než 11.000 časopisů a dalších téměř 12.000 monografií, zpráv, konferenčních materiálů ap.
Časové rozpětí: plné texty u vybraných titulů již od r. 1887 po současnost

Odkazy: Přímo do databáze -- Návod na vyhledávání -- Seznam časopisů -- Seznam dalších zdrojů
American Museum of Natural History Kolekce 4 periodik s volně dostupnými plnými texty, které vydává American Museum of Natural History. Periodika pokrývají tyto oblasti vědy: zoologie, paleontologie, geologie a antropologie. K dispozici jsou plné texty ve formátu pdf

Odkazy: Seznam časopisů s plnými texty -- Přímo do databáze
Anopress.cz Kdo má přístup: Registrovaní uživatelé VKOL (pouze na vyhrazených počítačích v prostorách VKOL).

Plné texty článků a zpráv z celostátních i regionálních periodik a záznamy hlavních zpravodajských a publicistických relací rozhlasu a televize.
Obory: ekonomika, politika, kultura, motorismus a doprava, média a komunikace, nemovitosti a bydlení, společnost a životní styl, lékařství, právo, psychologie, technika, oborové a zájmové tituly, sport, telekomunikace, vzdělávání, regionální tisk, internetové zdroje, rozhlas, televize.
Prameny: přes 1500 monitorovaných zdrojů včetně hlavních celostátních i regionálních deníků, např. Lidové noviny, Mladá fronta dnes, Olomoucký deník, Zdravotnické noviny ap.
Časové rozpětí: od r. 1996 po aktuální den.

Odkazy: Přímo do databáze
ArticleFirst Kdo má přístup: Registrovaní uživatelé VKOL.

Obsahuje bibliografické citace článků z periodik. Výběrově obsahuje plné texty článků. Seznamy obsahů periodik s informací o jejich lokaci.
Obory: obchod, humanitní vědy, lékařství, populární kultura, společenské vědy, technika, věda.
Prameny: více než 16.000 periodik.
Časové rozpětí: od r. 1990 po současnost.

Odkazy: Přímo do databáze
Arts & Humanities Citation Index Kdo má přístup: Registrovaní uživatelé VKOL.

Bibliografická databáze orientovaná na humanitní a společenské vědy. Obsahuje abstrakty a informace o citovanosti článku nebo autora.
Obory: archeologie, lingvistika, architektura, literární kritiky, dějiny, literatura, divadlo, náboženství, filozofie, orientalistika, folklor, poezie, hudba, rádio, televize a film, jazyk, společenské vědy, klasická řecká a římská literatura, tanec, umění a mnoho dalších.
Prameny: více než 7.900 periodik
Časové rozpětí: od roku 1980 po současnost.

Odkazy: Přímo do databáze -- Návod na vyhledávání -- Více informací
Bibliographia medica Čechoslovaca Kdo má přístup: Volný zdroj.

Bibliographia medica Čechoslovaca registruje v odvětví lékařství a zdravotnictví veškerou odbornou literaturu vydávanou na území ČR a SR (SR do roku 2001), jakož i odborné práce českých a slovenských autorů v zahraničí (bohemika a slovacika). Tematicky se báze zaměřuje na lékařství a zdravotnictví a související problematiku ostatních oborů. Zpracovávají se monografie, články, recenze, referáty a abstrakta publikované v časopisech a sbornících.

Odkazy: WWW stránky vydavatele
Bibliographia medica čechoslovaca Kdo má přístup: Registrovaní uživatelé VKOL u informační služby

Bibliografická databáze se záznamy článků, statí, recenzí, referátů, abstrakt a monografií z oblasti lékařství a zdravotnictví a příbuzných oborů. Obsahuje záznamy prací vydaných na území ČR, do r. 1999 i SR, stejně jako odborné práce českých a slovenských autorů vydávané v zahraničí (bohemika a slovacika). Nevydané ročníky 1953 -1956 a rok 1968 jsou uloženy do retrospektivní báze BMČ53.
Časové rozpětí: 1953-1956, 1968, od r. 1976 po současnost.
Aktualizace: 1x měsíčně nebo na stránkách NLK průběžně

Odkazy: Volně dostupná verze
BiblioMedica Kdo má přístup: Registoravní uživatelé VKOL u informační služby

Bibliografická databáze, registruje v odvětví lékařství a zdravotnictví veškerou odbornou literaturu vydanou na území ČR a SR i odborné práce českých a slovenských autorů vydané v zahraničí.
Prameny: monografie, články, recenze, referáty a abstrakta publikované v časopisech a sbornících.
Časové rozpětí: od r. 1976 po současnost.
Aktualizováno: 1x měsíčně

Odkazy: WWW stránky vydavatele
BioMed Central Open Access Free Kdo má přístup: Volný zdroj

Přístup ke 167 titulům periodik s volně dostupnými plnými texty. Periodika pokrývají tyto oblasti vědy: biologie, medicína, farmacie a veterinární medicína

Odkazy: Seznam časopisů s plnými texty -- Přímo do databáze
BioMed Central selected Free Přístup ke 4 vybraným titulům titulům BioMed Centra: Arthritis research & therapy, Breast cancer research, Critical care, GenomeBiology.com

Odkazy: Seznam časopisů s plnými texty -- Přímo do databáze
BMČ - Autoritní seznam časopisů Kdo má přístup: Registrovaní uživatelé VKOL u informační služby

Báze je koncipována jako doplněk k bázi BMČ, neboť obsahuje české a některé zahraniční časopisy, které jsou (nebo byly v minulých letech) excerpovány v rámci BMČ.
Aktualizováno: průběžně.

Odkazy: Volně dostupná verze
Business Source Complete Kdo más přístup: Registrovaní uživatelé VKOL

Vědecká obchodní databáze zpřístupňující bibliografické a plnotextové informace. Kromě odborných časopisů zahrnuje řadu dalších informačních pramenů (knihy, případové studie, profily společností, konferenční materiály, finanční data, průmyslové zprávy, investiční zprávy, SWOT analýzy atd.) a detailní profily nejcitovanějších autorů v databázi.
Prameny: více než 3.100 časopisů plnotextově, abstrakta z více než 11.000 časopisů a více než 25.000 jiných pramenů.
Časové rozpětí:od r. 1886 (vybrané tituly) do současnosti.
Aktualizováno: denně

Odkazy: Přímo do databáze -- Návod na vyhledávání -- Seznam časopisů -- Seznam dalších zdrojů
Codexis Kdo má přístup: Uživatelé VKOL u informační služby

CODEXIS® je oporou širokému okruhu uživatelů. Splňuje náročné požadavky odborníků z oblasti práva, výborně se osvědčil uživatelům z ostatních profesí, kteří se s legislativou setkávají v každodenní praxi. Systém je vytvářen s důrazem na maximální uživatelskou přívětivost, spolehlivost a celkový komfort ovládání. Umožňuje práci s: právními předpisy České republiky, judikaturou České republiky, předpisy Evropského společenství/Evropské unie, judikaturou Evropského soudního dvora a Evropského soudu pro lidská práva, literaturou.
Conference Proceedings Citation Index - Science Kdo má přístup: Registrovaní uživatelé VKOL u informační služby

Bibliografická databáze zahrnuje literaturu publikovanou na nejvýznamnějších konferencích, sympoziích, seminářích, kolokviích, workshopech a kongresech všech vědeckých a technických oborů. V této databází můžete sledovat objevné nápady a nové výzkumy ze specifických oborů dříve než se objeví v časopisech. Obsahuje abstrakty a informace o citovanosti článku nebo autora.
Obory: biochemie, biologie, biotechnologie, fyzika, chemie, lékařství, počítačová věda, strojírenství, vědy o životním prostředí, zemědělství a mnoho dalších. - Prameny: materiály z více než 110.000 konferencí.
Časové rozpětí: od r. 1990 po současnost.
Aktualizováno: týdně.

Odkazy: Přímo do databáze -- Návod na vyhledávání -- Více informaci
Conference Proceedings Citation Index - Social Science & Humanities Kdo má přístup: Registrovaní uživatelé VKOL u informační služby

Bibliografická databáze zahrnuje literaturu publikovanou na nejvýznamnějších konferencích, sympoziích, seminářích, kolokviích, workshopech a kongresech ze všech oblastí sociálních věd, umění a společenských věd. V této databází můžete sledovat objevné nápady a nové výzkumy ze specifických oborů dříve než se objeví v časopisech. Obsahuje abstrakty a informace o citovanosti článku nebo autora.
Obory: dějiny, ekonomie, filozofie, literatura, management, psychologie, sociologie, umění, veřejné zdravotnictví a mnoho dalších.
Prameny: materiály z více než 110.000 konferencí.
Časové rozpětí: od r. 1990 po současnost

Odkazy: Přímo do databáze -- Návod na vyhledávání -- Více informaci
Current Chemical Reactions Kdo má přístup: Registrovaní uživatelé VKOL u informační služby

Chemická databáze umožňující vyhledávat chemické sloučeniny a reakce podle nákresů vzorců. V této databázi můžete hledat také data o sloučeninách a reakcích. Obsahuje abstrakty a informace o citovanosti článku nebo autora.
Zpřístupňuje jedno- a vícekrokové nové syntetické metody převzaté z významných časopisů a patentů vydávaných 39 úřady. Celkový reakční tok je poskytován pro každou metodu, zároveň s detailní a přesnou grafickou prezentací každého reakčního kroku. Obsahuje také dalších 140.00 reakcí od prestižního Francouzského národního institutu průmyslového vlastnictví (INPI) datovaných až do 19. století.
Časové rozpětí: od r. 1985 po současnost, některé informace jsou i od r. 1840.

Odkazy: Přímo do databáze -- Návod na vyhledávání
Česká národní bibliografie - České knihy Kdo má přístup: Volný zdroj.

Bibliografická databáze, která obsahuje téměř 800.000 záznamů knih, které vyšly na území ČR. Do databáze není zahrnuta firemní literatura a drobné tisky. Obsahuje i některá jednotlivá čísla seriálů a záznamy seriálů. Částečně jsou zde i záznamy map. Roční přírůstek je cca 13 000 záznamů.
Obory: všechny oblasti.
Časové rozpětí: od r. 1801 po současnost.

Odkazy: Přímo do databáze - volně dostupná verze od r. 2002
Česká národní bibliografie - Články v českých novinách, časopisech a sbornících (ANL) Kdo má přístup: Volný zdroj.

Bibliografická databáze se záznamy článků (více než 1 milion) a statí obsažených především v periodicky vydávaných dokumentech (seriálech) na území ČR z oblasti humanitních, sociálních a přírodních věd. Ročně přibude cca 60-70.000 záznamů.
Obsahuje především faktograficky přínosné články, články odborné, články s dokumentární a uměleckou hodnotou, oficiální dokumenty (projevy, vyhlášení, komuniké, usnesení), zprávy a informace o kulturních, sportovních, politických, vědeckých aj. akcích (konferencích, seminářích, festivalech, jednáních, zasedáních, výstavách, divadelních, rozhlasových a televizních inscenacích, besedách, sportovních soutěžích), souhrnné a hodnotící články, závažné polemiky, diskuze a komentáře. Dále jsou zachyceny reportáže, biografické články (životopisné, jubilejní, nekrology, rozhovory, profily osobností, vzpomínky), literární texty (básně, povídky aj. ještě nepublikované, nové překlady), fejetony, sloupky, úvodníky (pouze hodnotné), recenze publikací různého zaměření, gramofonových desek, kompaktních desek, filmů apod.
Obory: ekonomie, ekonomika, film, filozofie, geografie, historie, hudba, jazykověda a literatura, knihovnictví, lékařství (okrajově), matematika a přírodní vědy, náboženství, pedagogika, politika, právo, psychologie, sociologie, sport (omezeně), technika a průmysl (omezeně), všeobecnosti, výtvarné umění.
Prameny: česká novinová, časopisecká a periodická sborníková produkce (sborníky vysokých škol, muzeí, archivů, materiály z konferencí, ročenky, odborné i polytematické časopisy, kulturně-politické časopisy a populárně-naučné časopisy).
Časové rozpětí: od listopadu 1989 po současnost

Odkazy: Přímo do databáze - volně dostupná verze od r. 2002
Česká národní bibliografie -Disertace a autoreferáty Kdo má přístup: Volný zdroj.

Bibliografická databáze s více jak 28.000 záznamy kandidátských, doktorských a habilitačních prací včetně autoreferátů, na jejichž základě byla udělena vědecká hodnost na území České republiky. Bibliografické údaje byly doplňovány nebo upřesňovány z Věstníku České komise pro udělování vědeckých hodností. Od roku 1997 registruje kandidátské a doktorské disertace Státní technická knihovna.
Obory: různé vědecké obory.
Časové rozpětí: 1964-1996, výborově již od r. 1921.

Odkazy: Přímo do databáze - volně dostupná verze od r. 2002
Česká národní bibliografie Kdo má přístup: Volný zdroj.Odkazy: Přímo do databáze - volně dostupná verze od r. 2002
Česká národní bibliografie - Národní autority NK ČR (AUT) Kdo má přístup: Volný zdroj.

Databáze národních autorit obsahuje více než 400.000 záznamů jmenných i věcných autorit. Jmenné české národní autority zpřístupňují záznamy českých i cizojazyčných autorů (především 19. a 20. století). Začleněny jsou i korporativní autority. Nabízí biografické informace pro jednoznačnou identifikaci konkrétních autorů (datum a místo narození, datum a místo úmrtí). Obsahuje Jmenné autority - personální a korporativní, věcné autority - geografické, formální a tematické.
Prameny: Kuncova kartotéka, různé slovníky, encyklopedie, kalendária, lexikony ap.

Odkazy: Přímo do databáze -- Více informací
Česká národní bibliografie - Periodika vydávaná na území ČR Kdo má přístup: Volný zdroj.

Bibliografická databáze periodik obsahuje záznamy novin a časopisů vydaných na území České republiky, adresy redakcí a vydavatelů. Záznamy jsou opatřeny předmětovými hesly a znaky MDT. Záznamy vytvořené do r. 1998 obsahují klíčová slova, která se u nově vytvářených záznamů již nepoužívají. Asi 50 % periodik je doplněno anotací, zejména ta periodika, jejichž název nevypovídá o jeho zaměření. Zahrnuty jsou také časté změny např. v názvech a podnázvech, v číslování, změny vydavatelů, rok vzniku i zániku periodika apod. V databází je k dispozici přes 22.000 záznamů.
Obory: všechny oblasti.
Pramen: Národní knihovna ČR na základě povinného výtisku.
Časové rozpětí: od listopadu 1989 po současnost.

Odkazy: Přímo do databáze - volně dostupná verze od r. 2002
Česká národní bibliografie - Speciální dokumenty Kdo má přístup: Volný zdroj.

Bibliografická databáze s více než 70.000 záznamy speciálních dokumentů. Obsahuje i záznamy zahraničních bohemik jednotlivých druhů dokumentů. Záznamy jsou opatřeny předmětovými hesly, znaky MDT a skupinou Konspektu. Zahrnuje tyto druhy dokumentů: grafické dokumenty (plakáty, reprodukce, pohlednice, kalendáře, učební pomůcky, hry), hudebniny (záznamy not obsahují nástrojové obsazení), kartografické dokumenty (mapy, plány, atlasy), zvukové záznamy (kompaktní desky, gramofonové desky, magnetofonové kazety), elektronické zdroje (CD-ROM, DVD-ROM), online zdroje (zdroje vybrané na základě stanovených kritérií výběru).
Prameny: Dokumenty dodané do NK ČR.
Časové rozpětí: grafické dokumenty (od r.1992 po současnost), hudebniny (od r. 1994 po současnost, produkce z dřívějších let je postupně doplňována), kartografické dokumenty (od r. 1994 po současnost), zvukové záznamy (od r. 1992 po současnost), elektronické zdroje (od r. 1996 po současnost).

Odkazy: Přímo do databáze - volně dostupná verze od r. 2002
Česká národní bibliografie - Zahraniční bohemika Kdo má přístup: Volný zdroj.

Bibliografická databáze, která obsahuje přes 10.000 záznamBibliografická databáze, která obsahuje přes 10.000 záznamů zahraničních bohemik získaných Národní knihovnou do r. 2001.
Obory: V této databázi jsou zahrnuty dokumenty vydané v zahraničí, které jsou vydané v českém jazyce, od českých autorů v různých jazycích, s českou tematikou nebo dokumenty vztahující se k českému teritoriu.
Prameny: Zahraniční bohemika získaná Národní knihovnou.

Odkazy: Přímo do databáze - volně dostupná verze od r. 2002
Český citační rejstřík lékařských časopisů Kdo má přístup: Registrovaní uživatelé VKOL u informační služby

Databáze CR – CZ obsahuje dvě subbáze – bázi bibliografického typu Citační rejstřík (CR) a bázi Citační rejstřík – faktory (CRF) umožňující bibliometrickou analýzu časopisů zpracovaných v bázi CR. Obsahuje informace o citovanosti článku nebo autora. Citační rejstřík – faktory obsahuje bibliografické záznamy českých a slovenských periodik, která jsou ve fondu NLK a která byla excerpována v bázi BMČ a jsou uvedena v citačním rejstříku. Každý ročník (resp. rok vydání ) má svůj vlastní bibliografický záznam. Tento záznam obsahuje kromě bibliografického popisu periodik, navíc statistické údaje nutné pro bibliometrickou analýzu – počet článků, celková citovanost, citovanost, impact faktor, immediacy index.
Časové rozpětí: od r. 2005 po současnost.
Aktualizováno: 1x měsíčně
ČTK - Aktuální produkce Kdo má přístup: Registrovaní uživatelé VKOL po vyžádání hesla u informační služby (IS).

Souborná databáze veškeré produkce ČTK - textové, zvukové, fotografické a infografické - za posledních 30 dní.
Kategorie: ekonomie, obchod, finance, katastrofy, kultura a zábava, magazínový servis, náboženství, víra, vyznání, kulty, odbory, práce za mzdu, počasí, politika, politika ČR, právo a krimi, sociální problémy, společnost, životní styl, zajímavosti, kuriozity, sport, školství, věda a technika, zdravotnictví, životní prostředí, ostatní, bez kategorie.
Pramen: Česká tisková kancelář.
Časové rozpětí: posledních 30 dní.

Odkazy: Přímo do databáze
ČTK - Aktuální zpravodajství Kdo má přístup: Registrovaní uživatelé VKOL po vyžádání hesla u informační služby (IS).

Veškeré politické, ekonomické, kulturní, sportovní a společenské textové zpravodajství z domova i ze zahraničí za uplynulých 30 dní, v češtině a angličtině.
Kategorie: Anglické (business news, daily news, summary), Deník (deníky a avíza, plány), Ekonomické (automobilový průmysl, burzy, burzy akciové = kapitálové, burzy komoditní, burzy peněžní, cestovní ruch, doprava, dřevařský, papírenský průmysl, energie, finanční služby, firmy, hutnictví, zpracování kovů, chemický a farmaceutický průmysl, lehký průmysl, makroekonomika, média a reklama, obchod, potravinářství, sklo, porcelán, služby, stavebnictví a reality, strojírenství, suroviny, těžba a zpracování nerostů, telekomunikace a IT, telekomunikace, spoje, textil, oděvy, zemědělství), Ostatní (diplomatický bulletin, magazínový servis, mix zajímavostí, předsednické výběry), Souhrny (ekonomické souhrny, souhrny zpravodajství), Sportovní fotbal, hokej, motoristický sport, sport Všeobecné (bohemika, Evropská unie – zprávy, katastrofy, kriminalita a právo, kultura, monitor, náboženství, parlamenty a vlády, počasí, politika, politika ČR, práce a odbory, slovenika, sociální problematika, školství, věda a technika, zbraně, zdravotnictví, životní prostředí, životní styl).
Pramen: Česká tisková kancelář.
Časové rozpětí: posledních 30 dní.

Odkazy: Přímo do databáze
ČTK - Archiv zpravodajství Kdo má přístup: Registrovaní uživatelé VKOL po vyžádání hesla u informační služby (IS).

Kompletní textová produkce ČTK po jednotlivých ročnících od roku 1998. Dokumenty jsou uspořádány vždy do jednoho kalendářního roku. Informace od tiskové konference k zasedání NATO přes průběžné zpravodajství během zasedání, profil o organizaci, po následné reakce ze světa i z domova. Data z archivů zpravodajství ČTK užitečná pro novináře, studenty, historiky.
Kategorie: anglické (business news, daily news, summary), deník (deníky a avíza, plány), ekonomické (automobilový průmysl, burzy - do roku 1999, burzy, burzy akciové = kapitálové, burzy komoditní, burzy peněžní, cestovní ruch, doprava, dřevařský, papírenský průmysl, ekonomika - do roku 1997, energie, finance a burzy - do roku 1997, finanční služby, firmy, hutnictví, zpracování kovů, chemický a farmaceutický průmysl, lehký průmysl, makroekonimika - do roku 1997, makroekonomika, média a reklama, obchod, potravinářství, průmysl - do roku 1997, sklo, porcelán, služby, stavebnictví a reality, strojírenství, suroviny - do roku 1997, suroviny, těžba a zpracování nerostů, telekomunikace a IT, telekomunikace, spoje, textil, oděvy, zemědělství, zemědělstvní - do roku 1997), ostatní (diplomatický bulletin, magazínový servis, mix zajímavostí , primservis, předsednické výběry, VIS, služba oznámení veřejnosti, VISKOM, služba oznámení firem), souhrny (ekonomické souhrny, souhrny zpravodajství), sportovní (fotbal, hokej, motoristický sport, sport, sportovní výsledky - do r. 1997, sportovní zprávy - do r. 1997), všeobecné (analýzy - do r. 1997, bohemika, dokumentace - do r. 1997, Evropská unie – zprávy, katastrofy, kriminalita a právo, kultura, monitor, náboženství, parlamenty a vlády, počasí, politika, politika ČR, práce a odbory, slovenika, sociální problematika, školství, věda a technika, vojenství - do r. 1997, všeobecné - do r. 1997, zbraně, zdravotnictví, životní prostředí, životní styl).
Časové rozpětí: 1998-2008.

Odkazy: Přímo do databáze
ČTK - Biografie Kdo má přístup: Registrovaní uživatelé VKOL po vyžádání hesla u informační služby (IS).

Kategorie: kultura (divadlo, film, hudba, kultura, literatura, výtvarné umění), politika (býv. hlava, býv. poslanec, býv. premiér, býv. primátor, býv. senátor, býv. vláda, diplomacie, disident (ne ČR), EU, hejtman, hlava, NATO, návštěva, odbory, OSN, poslanec, právo premiér, primátor, senátor, úředník, vláda), sport (aerobik, atletika, basketbal, box, cyklistika, dostihy, fotbal, gymnastika, hokej, jachting, judo, kanoistika, krasobruslení, lyžování, motorismus, olympiáda, plavání, sport, stolní tenis, střelba, šachy, tenis, triatlon, veslování, zápas) ostatní (ex, firmy, média, náboženství, věda, vojenství ).
Pramen: aktuální i archivní zpravodajství ČTK, zpravodajství světových i důležitých národních tiskových agentur, monitoring nejdůležitějších světových i domácích médií, soustavné sledování tištěných i webových encyklopedií, pravidelných oborových či regionálních publikací a faktografických knih.
Časové rozpětí: současný stav.

Odkazy: Přímo do databáze
ČTK - Česká republika Kdo má přístup: Registrovaní uživatelé VKOL po vyžádání hesla u informační služby (IS).

Faktografická databáze s podrobnými údaji o České republice v tematicky členěných rubrikách. Průběžně doplňovaná databáze obsahuje aktuální i historická data, chronologie a statistické přehledy z politických, ekonomických, kulturních a společenských oborů, sociální sféry, zdravotnictví apod. Podrobnosti o politických stranách v ČR, shrnutí významných událostí za uplynulý rok, charakteristiky institucí s celostátní působností, sledování celostátních makroekonomických ukazatelů (mzdy, daně, ceny benzínu ap.), chronologie významných kauz, statistiky.
Kategorie: banky, bezpečnost, ceny, daně, dějiny, divadlo, doprava, drogy, ekologie, film, finance, historie, hlava, hospodářství, katastrofy, kraje, kriminalita, kultura, makroekonomické ukazatele, média, ministerstva, mládež, náboženství, obchod, obyvatelstvo, odbory, organizace, památky, parlament, pojišťovny, policie, politické strany, práce, právo a zákonodárství, průmysl, rasismus, senát, slovník, smlouvy, sněmovna, sociální péče, spoje, školství, těžba, turistika, ústřední orgány, věda, veřejné mínění, vězeňství, vláda, vojenství, volby, vyznamenání, zahraniční politika, základní údaje, zdravotnictví, zemědělství.
Pramen: aktuální i archivní zpravodajství ČTK, zpravodajství světových i důležitých národních tiskových agentur, monitoring nejdůležitějších světových i domácích médií, soustavné sledování tištěných i webových encyklopedií, pravidelných oborových či regionálních publikací a faktografických knih.
Časové rozpětí: aktuální i historická data.

Odkazy: Přímo do databáze
ČTK - Český showbizz Kdo má přístup: Registrovaní uživatelé VKOL po vyžádání hesla u informační služby (IS).

Český showbizz je obrazová databáze ČTK. Obsahuje spektrum fotografií z oblasti české kultury a společnosti. Naleznete zde snímky známých osobností českého společenského života - od politiků, sportovců a vědců po herce, zpěváky, umělce... Fotografie zachycují výstavy, vernisáže, openningy, charitativní akce, koncerty, párty, zákulisí premiér…, vše za účasti populárních tváří. Součástí databáze jsou i lifestylové snímky z rodinného prostředí, sportu, dovolené, při zálibách či nákupech.
Pramen: Česká tisková kancelář

Odkazy: Přímo do databáze
ČTK Kdo má přístup: Registrovaní uživatelé VKOL u informační služby.

Obsahuje biografie známých osobností z celého světa a denně aktualizované údaje o České republice a zemích světa průběžně doplňované o nové dokumenty a rubriky

Odkazy: Přímo do databáze
ČTK - Fotoaktuality Kdo má přístup: Registrovaní uživatelé VKOL po vyžádání hesla u informační služby (IS).

Soubor domácích a zahraničních fotografických aktualit za posledních 21 dnů. Zpravodajské fotografie z domácí i zahraniční agenturní produkce. Fotozpravodajství se soustřeďuje na oblasti politiky, ekonomiky, kultury, sportu a společnosti a komplexně pokrývá dění v ČR i ve světě. Fotografie jsou dodávány v reálném čase, 24 hodin denně, sedm dní v týdnu, 365 dní v roce.
Kategorie: ekonomie, obchod, finance, katastrofy, kultura a zábava, náboženství, víra, vyznání, kuty, odbory, práce za mzdu, počasí, politika, politika ČR, právo a krimi, sociální problémy, společnost, životní styl, zajímavosti, kuriozity, sport, školství, věda a technika, zdravotnictví, životní prostředí, ostatní, bez kategorie.
Pramen: Česká tisková kancelář, Associated Press.
Časové rozpětí: posledních 21 dní.

Odkazy: Přímo do databáze
ČTK - Fotoarchiv Kdo má přístup: Registrovaní uživatelé VKOL po vyžádání hesla u informační služby (IS).

Soubor digitálních fotografií z domova a ze světa. Komplexní obrazová dokumentace české, slovenské i světové historie, kultury a společenského dění od začátku 20. století po současnost. Patří k nejstarším a nejobsáhlejším v Evropě, nabízí největší výběr českých fotografií. Důraz je kladen na nadčasovou hodnotu fotografií a jejich profesionální výběr. Obsahuje i některé v evropském kontextu unikátní historické fotografie.
Třídění: 1. světová válka, 1. republika,2. světová válka, budova, celek, ČTK - pracoviště, demonstrace, dílo, disent, dokument,erotika, ilustrační foto,interiér, letecký snímek, listopad 1989, město, olympiáda, organizace, oslavy, pietní akt, plus, portrét, postava, protektorát, sjezd, sportoviště, srpen 1968, studiové foto, šlechta, večerní, volby, výročí, výstava, vyznamenání, zeměpis, zlatý fond, žánr.
Pramen: Česká tisková kancelář.
Časové rozpětí: historické i současné fotografie.

Odkazy: Přímo do databáze
ČTK - Fotoservis AP Kdo má přístup: Registrovaní uživatelé VKOL po vyžádání hesla u informační služby (IS).

Denní úplný fotoservis světové agentury The Associated Press.
Pramen: The Associated Press..

Odkazy: Přímo do databáze
ČTK - Ilustrační foto Kdo má přístup: Registrovaní uživatelé VKOL po vyžádání hesla u informační služby (IS).

ILUSTRAČNÍ FOTO je obrazová databáze ČTK. Naleznete zde nadčasové snímky, které lze využít k ilustrování materiálů na téma ekonomika, zdravotnictví, doprava, služby, média, reklama, kulinářství, vědy a techniky, životního prostředí a sportu, životní styl a další. Tento soubor není konečný, je průběžně aktualizován a doplňován. Součástí jsou i aranžované fotografie.
Kategorie: kultura (archeologie, architektura, býčí zápasy, divadlo, film kino, fotografie, hudba, jazyky, karneval masopust, literatura, malířství, móda, muzea knihovny , rozhlas, sochařství, tanec televize), právo kriminalita (policie, soudnictví, trest, vězeňství vězení, zločin kriminalita), katastrofy nehody (dopravní nehody, hladomor, meteorologické katastrofy, nukleární nehody, požár, průmyslové nehody, sucho, vulkanická činnost, záplavy, zemětřesení, znečištění), ekonomika obchod finance (doprava, finance finanční služby, hutnictví strojírenství, chemie, kovy a nerosty, makroekonomika, média, obchod-prodej zboží, trhy, turistika volný čas, výpočetní a informační systémy, výstavba, zdroje, energie, zemědělství, zpracovatelský průmysl), vzdělávání (předškolní, rodičovské organizace, střední školství, škola základní, učitelské odbory, vysoké školství, vzdělávání dospělých), životní prostředí (alternativní zdroje, ekologie, odpady, ochrana životního prostředí, populace, příroda, přírodní zdroje, úspora energie, vodní zásoby, znečištění), zdravotnictví (epidemie nákazy, farmacie, léčebný postup léčení, lékařský personál, lékařský výzkum, nemoci choroby, prevence, zdravotnické organizace), zájmy koníčky (kuriozity, lidé, zvířata), práce odbory (důchodci, kolektivní smlouvy, mzdy důchody, nezaměstnanost, odbory svazy, pracovní spory, pracovní vztahy, pracovní zákony, rekvalifikace, stávky, učni, zaměstnání), společnost životní styl (cestovní ruch turistika, dovolená prázdniny, gastronomie, hry, loterie sázky, zájmová činnost koníčky), politika (diplomacie, dohody a smlouvy, eur , lidská práva, místní úřady obce, parlament, regionální úřady oblastní správa a okresy, státní rozpočet, strany, tajné služby špionáž, uprchlíci, víra náboženství (náboženské instituce, sekty kulty, svobodní zednáři, víra), věda technika (filozofické vědy, humanitní vědy, kosmický program, průzkum, přírodní vědy, strojírenství, věda v praxi, vědecký výzkum) sociální problematika /bezdomovci, bída, demografie, euthanasie, charita, invalidé postižení handicapovaní, menšiny, plánované rodičovství, pornografie, prostituce, rasismus, rodina, sociální zabezpečení, toxikomanie narkomanie, zdravotní pojištění), sport (akrobatické lyžování, americký fotbal, automobilová rallye, automobilové závody, badminton, baseball, basketbal, biatlon, biliár kulečník, boby, bowling, box, curling, cyklistika, dostihy, fotbal, golf, gymnastika, házená, horolezectví, jachting, jezdectví, judo, kanoistika a vodní sporty, karate, krasobruslení, kriket, lacross, lední hokej, lehká atletika, letectví aviatické sporty, lukostřelba, lyžování severské kombinace, maraton, moderní pětiboj, motocyklové závody, netball, orientační běh, pelota, petanque, plavání, plochá dráha, polo (koně), potápění, pozemní hokej, ragby, rychlobruslení, rychlostní čluny, saně, sjezdové lyžování, skoky na lyžích, snowboarding, softbal, sportovní organizace, squash, stolní tenis, střelba, sumó, surfing, svaz ragby ,šachy, šerm, taekwondo, tanec, tenis, triatlon, veslování, vodní lyžování, vodní polo, volejbal, vzpírání, windsurfing, zápas a wrestling), nepokoje konflikty válka (masakry, násilí demonstrace, nepokoje, občanské nepokoje, ozbrojený konflikt, partyzánské aktivity, převrat, terorismus, válka), počasí (globální změny, předpovědi, statistiky, varování, zpravodajství), počasí (globální změny, předpovědi, statistiky, varování, zpravodajství).
Pramen: Česká tisková kancelář.

Odkazy: Přímo do databáze
ČTK - Kaledioskop Kdo má přístup: Registrovaní uživatelé VKOL po vyžádání hesla u informační služby (IS).

Kaleidoskop je obrazová databáze ČTK. Naleznete zde dokumenty ze společnosti, vybrané aktuální fotografie týkající se hudby, literatury, výtvarného umění a světa filmu a divadla i televize. Ukážeme vám zajímavosti z celého světa a nahlédnete do oblasti novinek techniky. Kategorie mix zachycuje všední i nevšední události. Mozaika fotografií, magazínově orientovaný výběr událostí ze světa zahraničního šoubyznysu - filmu, televize, divadla, literatury, hudby; výběr zajímavostí z oblasti přírody, světa zvířat, hobby, vědy, techniky a různorodých kuriozit typu "nej".
Třídník: 1. světová válka, 1. republika,2. světová válka, budova, celek, ČTK - pracoviště, demonstrace, dílo, disent, dokument,erotika, ilustrační foto,interiér, letecký snímek, listopad 1989, město, olympiáda, organizace, oslavy, pietní akt, plus, portrét, postava, protektorát, sjezd, sportoviště, srpen 1968, šlechta, večerní, volby, výročí, výstava, vyznamenání, zeměpis, zlatý fond, žánr.
Kategorie: společnost, zajímavosti, věda/technika/ekonomika, mix, film, divadlo, televize, hudba, výtvarné umění, literatura. --

Odkazy: Přímo do databáze
ČTK - Letošní zpravodajství Kdo má přístup: Registrovaní uživatelé VKOL po vyžádání hesla u informační služby (IS).

Souborná databáze veškeré produkce ČTK - textové, zvukové, fotografické a infografické - za posledních 30 dní.
Kategorie: ekonomie, obchod, finance, katastrofy, kultura a zábava, magazínový servis, náboženství, víra, vyznání, kulty, odbory, práce za mzdu, počasí, politika, politika ČR, právo a krimi, sociální problémy, společnost, životní styl, zajímavosti, kuriozity, sport, školství, věda a technika, zdravotnictví, životní prostředí, ostatní, bez kategorie.
Pramen: Česká tisková kancelář.
Časové rozpětí: posledních 30 dní.

Odkazy: Přímo do databáze
ČTK - Móda Kdo má přístup: Registrovaní uživatelé VKOL po vyžádání hesla u informační služby (IS).

Fotografie z módních přehlídek doma i v zahraničí, zaměření na módní styly celebrit a nejnovější trendy ve světě módy obecně. Unikátní vyhledávání dle klíčových slov, barev, druhu oděvních doplňků a jmen návrhářů usnadňuje redakční i kreativní práci.
Třídění: portrét, postava, šlechta.
Pramen: Česká tisková kancelář.

Odkazy: Přímo do databáze
ČTK - Protext Kdo má přístup: Registrovaní uživatelé VKOL po vyžádání hesla u informační služby (IS).

Textová sdělení PR nebo reklamního charakteru, jejichž zveřejnění si zadávají klienti. Tyto texty, v původní podobě bez redakční úpravy, zpřístupňuje ČTK všem návštěvníkům Infobanky. Zadavatelé tuto službu využívají pro přímou komunikaci s mediální sférou a veřejností. Za obsah sdělení zodpovídají zadavatelé. Informuje o nových produktech, službách, změnách ve společnosti, o pořádaných tiskových konferencích, akcích humanitárního, kulturního nebo sportovního charakteru.
Kategorie:, politika, školství, životní prostředí, zdravotnictví, kultura, volný čas, hobby, média a reklama, politika, náboženství, odborová a sociální problematika, kriminalita a právo, potravinářství, zemědělství, telekomunikace a it, výroba textilu, oděvů, skla, porcelánu, bižuterie a papíru a zpracování dřeva a kůže, chemický a farmaceutický průmysl, cestovní ruch a služby, stavebnictví a reality, banky, pojišťovny, burzy, doprava, stroje, auta, motocykly, letadla, lodě a zbraně, obchod, energie, sport.
Pramen: tiskové zprávy od klientů ČTK.

Odkazy: Přímo do databáze
ČTK - Protext foto Kdo má přístup: Registrovaní uživatelé VKOL po vyžádání hesla u informační služby (IS).

Textová sdělení PR nebo reklamního charakteru, jejichž zveřejnění si zadávají klienti. Tyto texty, v původní podobě bez redakční úpravy, zpřístupňuje ČTK všem návštěvníkům Infobanky. Zadavatelé tuto službu využívají pro přímou komunikaci s mediální sférou a veřejností. Za obsah sdělení zodpovídají zadavatelé. Informuje o nových produktech, službách, změnách ve společnosti, o pořádaných tiskových konferencích, akcích humanitárního, kulturního nebo sportovního charakteru.
Kategorie: politika, školství, životní prostředí , zdravotnictví , kultura, volný čas, hobby, média a reklama, politika, náboženství, odborová a sociální problematika , kriminalita a právo, potravinářství, zemědělství, telekomunikace a it , výroba textilu, oděvů, skla, porcelánu, bižuterie a papíru a zpracování dřeva a kůže, chemický a farmaceutický průmysl, cestovní ruch a služby, stavebnictví a reality, banky, pojišťovny, burzy , doprava, stroje, auta, motocykly, letadla, lodě a zbraně, obchod, energie, sport

Odkazy: Přímo do databáze
ČTK - Protext foto Kdo má přístup: Registrovaní uživatelé VKOL po vyžádání hesla u informační služby (IS).

Soubor domácích a zahraničních fotografických Fotografie a grafy, jejichž zveřejnění si zadávají klienti. Tato sdělení, v původní podobě bez redakční úpravy, zpřístupňuje ČTK všem návštěvníkům Infobanky. Zadavatelé tuto službu využívají pro přímou komunikaci s mediální sférou a veřejností. Za obsah sdělení zodpovídají zadavatelé.
Kategorie: ekonomie, obchod, finance, katastrofy, kultura a zábava, náboženství, víra, vyznání, kuty, odbory, práce za mzdu, počasí, politika, politika ČR, právo a krimi, sociální problémy, společnost, životní styl, zajímavosti, kuriozity, sport, školství, věda a technika, zdravotnictví, životní prostředí, ostatní, bez kategorie.
Pramen: Česká tisková kancelář, Associated Press.
Časové rozpětí: posledních 21 dní.

Odkazy: Přímo do databáze
ČTK - Země světa Kdo má přístup: Registrovaní uživatelé VKOL po vyžádání hesla u informační služby (IS).

Faktografická databáze o všech zemích světa. Obsahuje politické, makroekonomické, historické a geografické údaje o každém státě. Členění do přehledných rubrik. Na jednom místě najdete o vybrané zemi: základní politické údaje, ekonomické údaje, zákonodárné orgány, vztahy s ČR (politické i obchodní), vývoj země za určitá období, seznam politických stran a hnutí, významných finančních institucí, školských institucí a významných sdružení. Přehled přepisů ze zemí, kde se nepoužívá latinka.
Kategorie: bezpečnost, dějiny, finance, historie, hlava, hospodářství, jaderné, kriminalita, média, místa, náboženství, organizace, parlament, politické strany, přepisy, slovník, smlouvy, styky s Českou Republikou, školství, vláda, vojenství, volby, vztahy, základní údaje, země.
Prameny: aktuální i archivní zpravodajství ČTK, zpravodajství světových i důležitých národních tiskových agentur, monitoring nejdůležitějších světových i domácích médií, soustavné sledování tištěných i webových encyklopedií, pravidelných oborových či regionálních publikací a faktografických knih.
Časové rozpětí: současný stav.

Odkazy: Přímo do databáze
ČTK - Zprav. ČTK a média ČR Kdo má přístup: Registrovaní uživatelé VKOL po vyžádání hesla u informační služby (IS).

Přístup k textovému zpravodajství ČTK a zároveň k článkům v českých novinách a časopisech a k přepisům televizních a rozhlasových zpravodajských a publicistických pořadů.
Kategorie: kultura a zábava, magazínový servis, politika ČR, právo a krimi, katastrofy, ekonomie, obchod, finance, školství, životní prostředí, zdravotnictví, odbory, práce za mzdu, společnost, životní styl, zajímavosti, kuriozity, politika, náboženství, víra, vyznání, kulty, věda a technika, sociální problémy, sport, počasí, ostatní, bez kategorie.
Časové rozpětí: aktuální rok.

Odkazy: Přímo do databáze
Directory of Open Access Journals Databáze pokrývá obory celého spektra vědění, k dispozici jsou volně přístupné plné texty

Odkazy: Seznam časopisů s plnými texty -- Přímo do databáze
EBSCOhost Kdo má přístup: Registrovaní uživatelé VKOL.

Poskytujeme přístup do databází Academic Search Complete, Business Source Complete, Regional Business News, GreenFILE, Library, Information Science & Technology Abstracts

Odkazy: Přímo do databáze
Free E-Journals Kdo má přístup: Volný zdroj.

Databáze pokrývá různé oblasti vědy

Odkazy: Seznam časopisů s plnými texty
GreenFile Kdo má přístup: Registrovaní uživatelé VKOL

Bibliografická databáze s abstrakty a plnými texty článků. Je zaměřena na vztahy mezi člověkem a životním prostředím.Poskytuje přehled o tom, jak lidé negativně i pozitivně ovlivňují životní prostředí. Databáze dává problematiku životního prostředí do souvislostí s dalšími disciplínami, jakými jsou např. zemědělství, právo, zdraví, výchova či technologie.
Prameny: téměř 800 časopisů a monografií.
Časové rozpětí: od r. 1913 po současnost.
Aktualizováno: denně

Odkazy: Přímo do databáze -- Návod na vyhledávání -- Seznam časopisů
Highwire Press Free Kdo má přístup: Registrovaní uživatelé VKOL.

HighWire Press spravuje rozsáhlý repozitář plnotextových a volně dostupných vědeckých časopisů z celého světa. Zajišťuje také přístup k webovým sídlům se zkušebním i placeným přístupem.

Odkazy: Seznam časopisů s plnými texty -- Přímo do databáze
Index Chemicus Kdo má přístup: Registrovaní uživatelé VKOL u informační služby

Chemická databáze, která dovoluje vyhledávat podle nákresů vzorců chemické sloučeniny a reakce. V této databázi můžete hledat také data o sloučeninách a reakcích. Obsahuje abstrakty a informace o citovanosti článku nebo autora.
Zpřístupňuje struktury a kriticky podporovaná data o nových organických sloučeninách zmíněná v prestižních mezinárodních časopisech. Mnoho záznamů zobrazuje reakční tok od výchozí látky ke konečnému produktu. Je to podstatný zdroj nových informací o biologicky aktivních sloučeninách a přírodních produktech.
Prameny: více než 100 hlavních časopisů z oblasti organické chemie - přes 2,6 milionů sloučenin.
Časové rozpětí: od r. 1993 po současnost.

Odkazy: Přímo do databáze -- Návod na vyhledávání
ISI web of knowledge : Kdo má přístup: Registrovaní uživatelé VKOL.

Obsahuje databáze Arts & humanities citation index; Science citation index; Social sciences citation index...

Odkazy: Přímo do databáze
J-STAGE Kdo má přístup: Volný zdroj

Přístup k vědeckým časopisům s plnými texty převážně v japonštině.

Odkazy: Seznam časopisů s plnými texty -- Přímo do databáze
Jmenné autority NLK Kdo má přístup: Registrovaní uživatelé VKOL u informační služby

Báze obsahuje autoritní záznamy personálních jmen českých a zahraničních autorů z oboru lékařství a zdravotnictví od dob nejstarších do současnosti.

Odkazy: Volně dostupná verze
Journal citation reports Kdo má přístup: Registrovaní čtenáři VKOL.

Báze je doplňkem bází ISI Web of Knowledge, umožňuje vyhledat impakt faktor časopisů, zjistit nejvyužívanější časopisy a významné časopisy v oboru. Časopisy jsou zpracované v citačním indexu podle země vydání, včetně českých periodik apod. Má dvě části: JCR Science Edition - orientovanou na vědu a techniku a JCR SOcial Sciences Edition - orientovanou na společenské vědy.
Prameny:více než 7.600 periodik z oblasti vědy a techniky a společenských věd.
Obory: Odpovídají oblastem zpracovávaným databázemi WoK.
Časové rozpětí: 1998-2008.

Odkazy: Přímo do databáze -- Návod na vyhledávání -- Více informací
Lexikon českých výtvarníků Kdo má přístup: Registrovaní uživatelé VKOL u informační služby (IS).

Faktografická databáze s informacemi o malířích, sochařích, fotografech, sklářích, ilustrátorech, keramicích, řezbářích, o autorech poštovních známek, mincí, medailí, šperků, animovaného filmu i kresleného humoru, o umělcích zabývajícími se novými médii, videem, environmentem, instalací, o absolventech odborných škol stejně jako o autodidaktech a představitelích naivního umění.
Kritériem pro zařazení umělce je jeho datum narození po roce 1900 (včetně), doložení výstavní aktivity, případně členství v profesní organizaci.
Nově jsou zpracováváni také autoři narození před rokem 1900. Podrobně jsou např. zmapovány výstavy uměleckých spolků - S.V.U. Mánes, Spolku výtvarných umělců moravských a spolku německých výtvarníků působícího na severní Moravě a ve Slezsku od roku 1945 Kunstring.
K vymezení pojmu "český" bylo přistoupeno velice zeširoka. Zahrnuti jsou autoři, kteří nějakým způsobem s Českou republikou souvisejí - narodili se zde, studovali nebo alespoň nějakou část svého života žili a tvořili.
Pramen: Občanské sdružení Společnost pro současné umění - SCA.
Časové rozpětí: 19.-20. stol.
Library, information science & technology abstracts Kdo má přístup: Registrovaní uživatelé VKOL

Bibliografická databáze z oblasti knihovnictví a informační vědy včetně informací o autorech, např. která předmětová hesla jsou nejčastěji přidělována jejich článkům nebo v kterých zdrojích autor publikoval.
Prameny: více než 800 časopisů, knih, výzkumných zpráv, sborníků a materiálů z konferencí.
Časové rozpětí: od r. 1964 po současnost.
Aktualizováno: denně.

Odkazy: Přímo do databáze -- Návod na vyhledávání -- Seznam titulů
LOK - adresář přispěvatelů do souborného katalogu Kdo má přístup: Registrovaní uživatelé VKOL u informační služby

Báze LOK obsahuje adresy institucí v ČR a SR, jež jsou vlastníky periodik uvedených v bázi Souborný katalog zahraničních lékařských periodik (SKP). Vazba mezi časopisem a institucí, která jej odebírá, je zajištěna pomocí sigly. Aplikovaný systém sigel je totožný se systémem sigel udržovaným Národní knihovnou ČR. Koncem roku 2000 byl do báze LOK zaveden nový údaj Licence on-line, který udává, že daná instituce má licenci na přístup k elektronickým časopisům dostupným v rámci uvedené licence (např. licence ProQuest, EIFL Direct atd.).
Aktualizováno: 1x ročně
Manuscriptorium Kdo má přístup: Registrovaní uživatelé VKOL

Manuscriptorium je systém shromažďující a zpřístupňující na Internetu informace o historických knižních fondech, provázaný s digitální knihovnou digitalizovaných dokumentů. Jsou zde soustřeďovány informace poskytnuté spolupracujícími partnery, přispěvateli z knihoven, archivů a muzeí. Katalog s popisy historických dokumentů, který slouží mimo jiné i jako vstupní brána pro zobrazení konkrétních digitálních kopií.
Digitální knihovna rukopisů, starých tisků a dalších vzácných dokumentů. Obsahuje cca 1800 digitálních kopií rukopisů, starých tisků a map. Součástí je Otevřený Katalog Historických Fondů (OKHF) a vlastní digitální dokumenty, které jsou uloženy v datovém úložišti. OKHF soustřeďuje informace (metadata) o fyzických dokumentech (rukopisech atd.) ve formě tzv. evidenčních záznamů ve formátu XML. Úložiště pak obsahuje digitální kopie podmnožiny z těchto katalogizovaných dokumentů ve formě tzv. komplexních digitálních dokumentů (KDD).
Prameny: fondy přispívajících institucí.
Časové rozpětí: od nejstarších dob do 20. století.
Aktualizace: průběžně

Odkazy: Přímo do databáze
MeSH-CZ Kdo má přístup: Registrovaní uživatelé VKOL u informační služby

MeSH-CZ je český překlad tezauru Medical Subject Headings (MeSH), řízeného slovníku termínů z biomedicíny, vytvářeného od r. 1960 americkou Národní lékařskou knihovnou (U.S. National Library of Medicine, Bethesda NLM).
MeSH - Chemický rejstřík Kdo má přístup: Registrovaní uživatelé VKOL u informační služby

Chemický rejstřík (Supplementary Concept Records - SCRs) je vytvářený Národní lékařskou knihovnou USA (U.S. National Library of Medicine, Bethesda - NLM), slouží především pro indexaci chemických látek. Je to databáze chemikálií a léků nejčastěji zmiňovaných v literatuře zpracovávané v rámci MEDLINE. Databáze je průběžně aktualizována, pro rok 2007 má přes 160 000 záznamů obsahujících více než 400 000 termínů. Každý záznam (SCR) odkazuje na alespoň jeden deskriptor tezauru MeSH, který je zpravidla významově širším výrazem.
Regional business news Kdo má přístup: Registrovaní uživatelé VKOL

Bibliografická databáze s abstrakty a plnými texty článků z regionálních obchodních publikací. Přístup k plným textům 51 ekonomických periodik pokrývajících centrální i venkovské oblasti Spojených Států.
Prameny: více než 80 časopisů, novin, zpravodajských agentur a blogů.
Časové rozpětí: od r. 1984 po současnost.
Aktualizováno: denně.

Odkazy: Přímo do databáze -- Seznam časopisů s plnými texty -- Seznam titulů
Science Citation Index Expanded Kdo má přístup: Registrovaní uživatelé.

Bibliografická databáze orientovaná na oblast přírodních a technických věd. Obsahuje abstrakty a informace o citovanosti článku nebo autora.
Obory: Přes 150 vědních oborů, např.: astronomie, biochemie, biologie, botanika, biotechnika, farmakologie, fyzika, chemie, chirurgie, lékařství, matematika, neurologie, onkologie, pediatrie, počítačové vědy, přírodní vědy, psychiatrie, technické vědy, veterinářství, zemědělství, zoologie.
Prameny: více než 6.650 periodik.
Časové rozpětí: od r. 1945 po současnost

Odkazy: Přímo do databáze
SKP - souborný katalog zahraničních lékařských periodik Kdo má přístup: Registrovaní uživatelé VKOL u informační služby

Bibliografická databáze se záznamy zahraničních periodik, jak v tištěné, tak i elektronické podobě z lékařství, a zdravotnictví a z oborů s nimi souvisejících, docházejících do odborných knihoven v ČR a SR od r. 1976 do současnosti. Každý záznam obsahuje bibliografický popis a lokační údaje, které udávají, které knihovny a v jakých letech dané periodikum odebíraly.
Aktualizováno: 1x ročně
Social Science Citation Index Kdo má přístup: Registrovaní uživatelé VKOL.

Bibliografická databáze s abstrakty článků + informace o citovanosti článku nebo autora.
Obory: Přes 50 vědních oborů, např.: antropologie, drogové závislosti, filozofie, historie, informační věda a knihovnictví, lingvistika, městské studie, politologie, právo, psychiatrie, psychologie, sociální práce, sociologie, sociální problémy, studie o ženách, veřejné zdravotnictví, výrobní vztahy.
Časové pokrytí od roku 1980 po současnost.

Odkazy: Přímo do databáze -- Návod na vyhledávání -- Více informací:
SpringerLink : Kdo má přístup: Registrovaní uživatelé VKOL.

Poskytuje přístup do abstraktů a/nebo plných textů časopisů vydávaných nakladatelstvím Springer.
Prameny: více jak 2.000 časopisů a dalších zdrojů.
Aktualizováno: denně.

Odkazy: Přímo do databáze
Verlag Dashöfer : Kdo má přístup: Registrovaní uživatelé VKOL u informační služby.

Online zdroj, který nabízí informace z oblasti účetnictví, daňového poradenství a personalistiky. Na tomto portále lze najít různé aktuální informace z oboru, právní předpisy, vzory a tiskopisy, které můžete jednoduše upravit, vytisknout a použít např. při komunikaci s úřady.
Prameny: zdroje nakladatelství Verlag Dashöfer.
Časové rozpětí: aktuální stav nakladatelství Verlag Dashöfer.

Odkazy: Přímo do databáze
Wiley InterScience Kdo má přístup: Registrovaní uživatelé VKOL.

Ukončen odběr k 12.4.2005!.
Poskytuje přístup do plných textů vybraných časopisů vydávaných nakladatelstvím John Wiley and Sons.
Prameny: více než 1.500 časopisů a dalších zdrojů.
Časové rozpětí: od r. 1799 po současnost.
Aktualizováno: průběžně.

Odkazy: Přímo do databáze -- Seznam časopisů s plnými texty
WilsonSelectPlus Kdo má přístup: Registrovaní uživatelé VKOL.

Plnotextová databáze článků z oblasti vědy, společenských věd a obchodu včetně abstraktů a předmětových hesel. Mnohé jsou propojeny s citacemi v dalších databázích FirstSearch (např. ArticleFirst). Zahrnuje odborné americké a mezinárodní publikace, akademická periodika a obchodní časopisy.
Časové pokrytí: od r 1994.
Aktualizováno: týdně

Odkazy: Přímo do databáze
WorldCat Kdo má přístup: Registrovaní uživatelé VKOL.

Souborný katalog členských knihoven OCLC. Obsahuje 48 000 000 záznamů monografií, periodik, not, map, audiovizuálních dokumentů, filmů, počítačových souborů s lokacemi knihoven. Od 1.8.2002 jsou součástí souborného katalogu WorldCat údaje z databáze NetFirst (odkazy na odborné zdroje na Internetu). Zahrnuje dokumenty téměř ve 400 jazycích. V této databázi nejsou jednotlivé články z novin nebo časopisů ani kapitoly v knihách.
Zahrnuje tyto dokumety: knihy, webové stránky a internetové zdroje, počítačové programy a sobuory, filmy a diapozitivy, periodika a časopisy, články, kapitoly, přednášky, rukopisy, mapy, noty, noviny, zvukové nahrávky, videa.
Obory: všechny oblasti.
Časové rozpětí: od r. 1000 před. n. l. po současnost.

Odkazy: Přímo do databáze -- Volně přístupná verze