Knihovna je zavřena

EODOPEN

V listopadu 2019 byl spuštěn projekt EODOPEN, který je podpořen z programu Creative Europe. Koncem června 2019 byl EU vybrán jako jeden z 19 podpořených (z 61 podaných). Projekt EODOPEN zahrnuje a rozšiřuje předchozí dva projekty EU týkající se digitalizace na zakázku (VKOL zapojena do EOD) a zahrnuje 15 institucí z 11 zemí s podporou takřka 2 mil. EUR.  Projektu bude realizován v průběhu 5 let (1. 11. 2019 – 31. 10. 2024).

Cílem nového projektu je zlepšit dostupnost děl 20. a 21. století. Partnerské instituce se zavázaly digitálně zpřístupnit 15 000 volně dostupných děl.

Začaly práce na společném portále, kde budou všechny knihy zveřejněny, vedle toho každá instituce postupně zveřejňuje digitalizované knihy ve svých digitálních knihovnách.

VKOL bude postupně zpřístupňovat knihy zde:

http://www.digitalniknihovna.cz/vkol/search?collections=vc:3e433e54-241b-40bd-a5f3-9f3b2c208c28

V plánu je každý rok projektu digitalizovat a zveřejnit 200 autorsky volných děl.

Více o projektu EODOPEN najdete také zde: https://eodopen.eu/