Knihovna je zavřena

Chrám věd a múz. Dějiny Vědecké knihovny v Olomouci

Koupit
320 Kč

U příležitosti 450. výročí Vědecké knihovny v Olomouci byly vydány zcela nově zpracované dějiny knihovny.

Přibližují osudy instituce od příchodu členů jezuitského řádu v roce 1566 až do dnešních dnů. Mimo jiné reflektují dopady švédské okupace za třicetileté války, zrušení jezuitského řádu, proměnu ve veřejnou knihovnu, snahy o přesun do Brna, nikdy nekončící boj s nedostatkem prostoru a s tím související několikeré stěhování či vliv udělení práva povinného výtisku pro Moravu a Rakouské Slezsko v roce 1807 na skladbu a rozsah knihovního fondu. Dějiny byly zpracovány na základě nového průzkumu archivních pramenů a na více než třech stech stranách jsou ilustrovány četnými reprodukcemi a fotografiemi.

Editoři: Miloš Korhoň a Tereza Vintrová Autoři: Jiří Glonek, Miloš Korhoň, Petra Kubíčková, Lubomír Novotný, Zdeněk Orlita
Recenzenti: PhDr. Jaroslava Kašparová, Ph.D., Mgr. Štěpán Kohout
Obálka a grafická úprava: Vladimír Vaca
Tisk: Tiskárny Havlíčkův Brod
Vydala: Vědecká knihovna v Olomouci 1. vydání ISBN: 978-80-7053-310-9

Ukázka z publikace

Objednejte si produkt