Knihovna je zavřena

Ad gloriam Dei. Moravští misionáři v 16.-18. století

produkt není skladem
120 Kč

Katalog výstavy, kterou Vědecká knihovna v Olomouci připravila k oslavám 1150. výročí příchodu věrozvěstů Konstantina a Metoděje na Moravu.

Výstava představila osudy členů církevních řádů, kteří se podobně jako Konstantin s Metodějem vydali cestou šíření křesťanství a kultury, v tomto případě mezi obyvatele jiných kontinentů. Mnozí z nich patřili mezi nejvzdělanější muže své doby, zabývali se astronomií, geografií a dalšími přírodními vědami či jazykovědou, přesto jejich jména prakticky zmizela z obecného povědomí. Katalog mapuje osudy klíčových představitelů misijního hnutí, kteří pocházeli z Moravy nebo na ní působili. Nejvíce prostoru je věnováno příslušníkům české provincie Tovaryšstva Ježíšova a jejich aktivitám v českých zemích i na americkém a asijském kontinentu a v Oceánii. Čelní místo mezi nimi patří olomouckému rodákovi Valentinu Stanselovi (1621–1705), který velkou část života strávil v Brazílii a působil také jako rektor jezuitské koleje v dnešním Pernambucu.

Ukázka z katalogu