Knihovna je zavřena

Čtenářské kategorie uživatelů VKOL

Čtenářské kategorie uživatelů VKOL

Příloha č. 2 Knihovního řádu ­

Kategorie

Výpůjční doba běžných dokumentů

Prodloužení výpůjční doby dokumentů

Maximální počet vypůjčených dokumentů

Maximální počet rezervací na půjčené dokumenty 

Registr­ační ­poplatek

Fyzická osoba

31 dnů

31 dnů, max. 2x

20 ks

25 ks

200 Kč

Fyzická osoba 15-20 let

31 dnů

31 dnů, max. 2x

20 ks

25 ks

zdarma

Držitel senior pasu (55 – 70 let)

31 dnů

31 dnů, max. 2x

20 ks

25 ks

150 Kč

Fyzická osoba nad 70 let, držitel ZTP průkazu

31 dnů

­31 dnů, max. 2x

20 ks

25 ks

zdarma

Fyzická osoba s rozšířenými právy

93 dnů

93 dnů, max. 1x

25 ks

30 ks

200 Kč

Fyzická osoba s rozšířenými právy – držitel senior pasu

93 dnů

93 dnů, max. 1x

25 ks

30 ks

150 Kč