Knihovna je zavřena

2019

 

Přehled projektů v roce 2019

Poskytovatel

Dotace

K21 Doplnění fondu zvukové knihovny VKOL Ministerstvo kultury ČR 10 000 Kč
VISK 2 Vzdělávání pracovníků knihoven v IT technologiích Ministerstvo kultury ČR 10 000 Kč
VISK 5 Bohemika 19. a 20. století Ministerstvo kultury ČR 120 000 Kč
VISK 6 Ochranné obaly pro rukopisy, inkunábule a staré tisky VKOL Ministerstvo kultury ČR 28 000 Kč
VISK 7 Restaurování a digitalizace periodik ohrožených degradací papíru Ministerstvo kultury ČR 341 000 Kč
VISK 9 Doplňování vybraných záznamů článků do báze ANL Ministerstvo kultury ČR 54 000 Kč
Festival Olmützer Kulturtage. Olomoucké dny německého jazyka Ministerstvo kultury ČR 28 000 Kč
Festival Olmützer Kulturtage. Olomoucké dny německého jazyka Česko-německý fond budoucnosti 160 000 Kč
Na Jeseníky! O putování jesenickými horami, turistických bedekrech a mapách do roku 1945. Město Jeseník 40 000 Kč
Na Jeseníky! O putování jesenickými horami, turistických bedekrech a mapách do roku 1945. Olomoucký kraj 70 000 Kč
EODOPEN Creative Europe – Culture 16 185 Kč
EODOPEN – podpora spolufinancování projektů Ministerstvo kultury ČR 3 236 Kč
ERASMUS+ Dům zahraniční spolupráce 17 222 Kč