VĚDECKÁ KNIHOVNA V OLOMOUCI
vkol.cz

Dialogy o vesmíru

29. 2. 2024 17:00 - 19:00
Červený kostel

OBSAZENO

Nový vzdělávací formát nabízí rozhovory, otázky a odpovědi s významnými astronomy nad blízkým i nekonečným vesmírem. Cyklus o vesmíru zahájíme besedou s předním specialistou na kosmické záření RNDr. Michaelem Prouzou. Autorem dramaturgie pořadu je Jindřich Suchánek.

RNDr. Michael Prouza, Ph.D. se zabývá astročásticovou fyzikou a je předním specialistou na kosmické záření. Aktivně působí v celosvětových kolaboracích v oboru částicové fyziky a astronomie jako je světová observatoř Pierre Auger Observatory nebo síť detektorů Cherenkov Telescope Array, kde v letech 2011–2014 byl členem Publikační a konferenční komise a od roku 2015 zastupuje Českou republiku v její Administrativní a finanční komisi.

Michael Prouza je také českým zástupcem v projektu největšího pozemního přehlídkového dalekohledu Rubin Observatory (původní Large Synoptic Survey Telescope).

Opakovaně byl zvolen členem Rady pro vědecké aktivity Ministerstva dopravy a Ministerstva školství a tělovýchovy ČR a v současné působí ve Výboru pro vědecké aktivity Koordinační rady pro kosmické aktivity Ministerstva dopravy. Je dlouholetým členem Akademického sněmu AV ČR, Rady pro kosmické aktivity AV ČR a Rady Astronomického ústavu AV ČR. Studoval také na Columbia University in the City of New York .

Vstup volný.

Doporučujeme rezervaci předem.

 

V rámci akce Dialogy o vesmíru pořádaného příspěvkovou organizací Vědecká knihovna v Olomouci budou pořizovány obrazové a zvukové záznamy za účelem prezentace organizátora akce. Příspěvková organizace Vědecká knihovna v Olomouci nenese odpovědnost za záznamy pořízené a zveřejněné jinými subjekty.

Projekt rekonstrukce Červeného kostela byl spolufinancován Evropskou unií v rámci Národního plánu obnovy Ministerstva kultury ČR.