VĚDECKÁ KNIHOVNA V OLOMOUCI
vkol.cz

pro školy

pro školy

Vědecká knihovna v Olomouci nabízí vzdělávací a edukační programy pod vedením školených edukátorů pro základní, střední a vysoké školy. Našim cílem je posilovat interaktivní formou čtenářskou gramotnost, podporovat vztah ke krásnému umění (knihám), přiblížit bohatství fondu knihovny žákům – budoucím badatelům, představit knihovnu jako moderní instituci, jako místo kultury a celoživotního vzdělávání. Vzdělávací aktivity jsou realizovány v prostoru revitalizovaného objektu Červeného kostela, nového foyer a v přilehlých budovách knihovny. Věříme, že si naše osvědčené i nové programy oblíbíte, odměnou nám bude to, když do knihovny opětovně zavítáte.

Podporujeme středoškoláky – mají registraci zdarma.

Díky povinnému výtisku máme většinu děl doporučené a povinné četby.

NABÍZÍME

NABÍZÍME

Knihovna a její svět

Exkurze zaměřené na historii druhé nejstarší knihovny v ČR s právem povinného výtisku od roku 1807 a prohlídku prostor knihovny s ukázkami vyhledávání v elektronickém katalogu. Prohlídka je zakončena prohlídkou Červeného kostela.

Komentované prohlídky Červeného kostela

Seznámení s komplikovanou historií a novou funkcí Červeného kostela.
Programy zajišťují knihovníci a edukátoři VKOL. Koordinátorkou vzdělávacích a edukačních programů je Bc. Blanka Orságová.

Tři podoby Červeného kostela aneb netopýr Max vypráví

Program formou prohlídky s edukačními aktivitami seznámí dětské návštěvníky s funkcí Červeného kostela jako duchovního místa, depozitáře knihovny a nového kulturního centra knihovny. Součástí programu je výroba suvenýru.

Cesta za knihami / Otevři si vlastní knihovnu

Jak funguje knihovna? Co je povinný výtisk? Interaktivní a kreativní vzdělávací skupinová hra pro 2. stupeň základních škol poodhalí fungování knihoven a jejich služeb. Hráči si odzkouší práci s digitálními zdroji, objeví studovnu vázaných novin a historických fondů, pracovat budou s mikrofilmem na čtečce, dozví se něco o ex-libris a mnoho dalšího. Otevřou si vlastní knihovnu a získají certifikát o úspěšném zvládnutí hry. Autory hry jsou scénárista Martin Šinkovský a výtvarník Petr Novák, kterým za skvělou hru děkujeme!

Dvě tváře tygra

Připravujeme.

Kurzy citační etiky

Citační etika – autorská práva – plagiátorství. Jak citovat v textu a jak připravit seznam literatury. Kontakt:
Programy je možné objednat a termíny rezervovat na telefonu nebo e-mailu

Karel Hynek Mácha

Tato oblíbená informační lekce je zaměřena na romantického básníka K. H. Máchu.

Německá knihovna

Nabízí programy pro školy: Exkurze – Spielort Bibliothek (hraní deskových her v němčině pro jazykové úrovně A1-B2) – Deutsche Städte und Landschaften (výstava 14 plakátů německých měst a regionů s pracovními listy v úrovních A1, A2) – Erfinderland Deutschland (výstava 16 plakátů vynálezů z oboru mechaniky, informatiky, optiky, lékařství, mobility a ekologie s pracovními listy v úrovních A2, B1) – Projektové dny (mix aktivit v češtině a němčině dle jazykové úrovně).

Projekt rekonstrukce Červeného kostela byl spolufinancován Evropskou unií v rámci Národního plánu obnovy Ministerstva kultury ČR.