VĚDECKÁ KNIHOVNA V OLOMOUCI
vkol.cz

Zrádce nebo odbojář? Poslední předseda agrární strany Rudolf Beran

9. 4. 2024 17:00 - 19:00
Červený kostel

I když agrární strana byla za první ČSR nejsilnějším politickým seskupením a zároveň stěžejním pilířem všech koaličních vlád, nesměla být po válce obnovena, protože se těžce měla provinit na zájmech národa a republiky. Po státníkovi Antonínu Švehlovi se stal předsedou strany Rudolf Beran, na něhož čekal trpký úděl. Po šoku z Mnichova, kdy byl jmenován premiérem Česko-Slovenska, vedl oslabený stát tři a půl měsíce. Jak si počínal ve vysokém politickém postavení, kdy musel řešit četné krizové situace? Po okupaci českých zemí odešel do ústraní. Proč byl zatčen gestapem a Lidovým soudem v Berlíně odsouzen na deset let těžkého žaláře? Jak se choval v těžkých časech? Po skončení války v květnu 1945 byl zatčen jako zrádce a kolaborant. Proč tomu tak bylo? Jak probíhala politická perzekuce v době vlády Národní fronty? Ve zpolitizovaném procesu byl odsouzen Národním soudem v Praze k dvaceti letům těžkého žaláře. Za co a proč byl odsouzen? Zemřel v potupě ve vězení. S cejchem zrádce národa, který pálí dodnes. Přednáška provázená prezentací dobových dokumentů a fotografií provede posluchače českými novodobými dějinami, kdy životní osudy bývaly dramatické, strastiplné a plné zvratů.

Přednáší doc. PhDr. Jaroslav Rokoský, Ph.D., katedra historie FF UJEP.

 

Vstup zdarma.

Doporučujeme rezervaci předem.

 

V rámci akce Zrádce nebo odbojář? Poslední předseda agrární strany Rudolf Beran pořádaného příspěvkovou organizací Vědecká knhovna v Olomouci budou pořizovány obrazové a zvukové záznamy za účelem prezentace organizátora akce. Příspěvková organizace Vědecká knhovna v Olomouci nenese odpovědnost za záznamy pořízené a zveřejněné jinými subjekty.

Projekt rekonstrukce Červeného kostela byl spolufinancován Evropskou unií v rámci Národního plánu obnovy Ministerstva kultury ČR.