VĚDECKÁ KNIHOVNA V OLOMOUCI
vkol.cz

Zapomenutý světoběžník Bohumil Pospíšil

4. 9. 2023 17:00 - 19:00
Červený kostel

Za první republiky patřil ke známým československým cestovatelům, na dobrodružném putování kolem světa strávil pět let a napsal o tom množství poutavých článků. Když se však odstěhoval na Nový Zéland, jeho stopy mizí. Díky nedávno objevené pozůstalosti se můžeme znovu vydat po stopách zapomenutého světoběžníka. 

Přednáška doplňuje výstavu Bohumil Pospíšil. Český Marco Polo.

PhDr. Martin Nekola, Ph.D., je politolog a historik, vystudoval politologii na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Specializuje se především na československý exil po únoru 1948, Čechy ve světě a nedemokratické režimy. Vedle tří set odborných a populárně naučných článků publikoval i několik monografií, další připravuje.

Rozhovor s Martinem Nekolou na iDNES.cz

Vstup zdarma.

Možná rezervace předem.

 

 

 

V rámci akce Zapomenutý světoběžník Bohumil Pospíšil pořádaného příspěvkovou organizací Vědecká knihovna v Olomouci budou pořizovány obrazové a zvukové záznamy za účelem prezentace organizátora akce. Příspěvková organizace Vědecká knihovna v Olomouci nenese odpovědnost za záznamy pořízené a zveřejněné jinými subjekty.

Projekt rekonstrukce Červeného kostela byl spolufinancován Evropskou unií v rámci Národního plánu obnovy Ministerstva kultury ČR.