VĚDECKÁ KNIHOVNA V OLOMOUCI
vkol.cz

Výstava Květy trpělivosti. Květinové motivy v liturgickém umění a jejich symbolický význam

22. 1. - 9. 3. 2024
Červený kostel

Jako mocné duchovní symboly se motivy z rostlinné říše objevují již v biblických textech a posléze i v duchovní literatuře. Od středověku se však s jejich zobrazením můžeme setkat také v umění a uměleckém řemesle, kde byly často používány jako nositelé a zprostředkovatelé abstraktních myšlenek, transcendentních obsahů a významů. Krása přírody, její pestrost a variabilita byly od raného středověku vnímány jako důkaz Božího stvoření. Křehkost bytí květin byla spojována s křehkostí a zranitelností lidského života…


Panelová výstava představí zejména pestře vyšívaná, drahocenná mešní roucha a liturgické předměty s rostlinnými a květinovými motivy. V rámci vernisáže bude vystaven originál čtvrtého svazku Phytanthoza-Iconographia od německého botanika Johanna Wilhelma Weinmanna. Ambiciózní čtyřsvazkové rostlinopisné kompendium, jež vzniklo v letech 1735–1745, obsahuje 1025 ručně kolorovaných mědirytinových tabulí. V rámci botaniky se jedná o důležitou ilustrovanou encyklopedii, která ovlivnila další přírodovědce, botaniky i botanické ilustrátory.


Představena bude jedna z ilustrací – růže, královna květin, jež patří mezi nejstarší symbolické a nejčastěji vyobrazované rostliny v umění. V křesťanství souvisí s Marií, s její čistotou a panenstvím. Červená růže obecně představuje krev života i krev Ježíše Krista prolitou na kříži. Je spojována s božskou láskou.


(Weinmann, Johann Wilhelm. Phytanthoza-Iconographia,... Vol. IV. Augustae: Apud Praenominatio Pict. Et Chalcogr. Augustae Venum Prostat, Quorum Sumptibus Imprimebatur, 1745. [2] ff., 540 s., tab. 776-1025; VKOL sign. III 14.396/4)


Texty pro výstavu vznikly v rámci projektu Historické liturgické textilie v českých zemích: metodologie, inventarizace, péče a prezentace (DG18P02OVV035) financovaného z Programu na podporu aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje národní a kulturní identity na léta 2016 až 2022 (NAKI II).


Výstava formou panelů se koná ve spolupráci s MUO a CMTF UPOL.


Vernisáž výstavy proběhne 22. 1. 2024 v 17.00 v Červeném kostele VKOL.

Projekt rekonstrukce Červeného kostela byl spolufinancován Evropskou unií v rámci Národního plánu obnovy Ministerstva kultury ČR.