VĚDECKÁ KNIHOVNA V OLOMOUCI
vkol.cz

Richard Henkes - stavitel mostů mezi Čechy a Němci

2. 11. - 19. 12. 2023
Galerie Biblio

Vernisáž 2. 11. 2023 v 10:00, Balerie Biblio, Bezručova 2, 1. patro
Hosté: Marie Neudörfl (Ackermann Gemeinde Mnichov)

Záštitu nad výstavou převzal pražský arcibiskup Mons. Jan Graubner.

V rámci festivalu Olmützer Kulturtage

Výstava a několikrát oceněný stejnojmenný grafický dokument o knězi Richardu Henkesovi v koncentračním táboře v Dachau přibližuje důležitou kapitolu nedávné historie. Německý rodák žijící ve Slezsku svým příběhem pomáhá promýšlet témata jako je soužití různých kultur a národností nebo nezištná pomoc druhým s nasazením vlastního života, které jsou v jiném kontextu aktuální i dnes.

Výstava je vhodná pro školní třídy, pracovní materiály ke stažení zde:

https://www.richardhenkes.cz/

V případě zájmu o prohlídku pro školy kontaktujte: nemeckaknihovna@vkol.cz, tel. 770 153 232.

Projekt rekonstrukce Červeného kostela byl spolufinancován Evropskou unií v rámci Národního plánu obnovy Ministerstva kultury ČR.