VĚDECKÁ KNIHOVNA V OLOMOUCI
vkol.cz

Královská harfa a kouzlo hoboje Spolek pro komorní hudbu Olomouc

25. 9. 2023 19:00 - 20:30
Červený kostel

Duo Jan Adamus (anglický roh) a Zbyňka Šolcová (harfa)
posluchačům přinesou skladby G. Ph. Telemanna,
G. F. Händela, J. S. Bacha, J. L. Dusíla a dalších.

Lístky lze zakoupit ve foyer hodinu před zahájením koncertu.

Projekt rekonstrukce Červeného kostela byl spolufinancován Evropskou unií v rámci Národního plánu obnovy Ministerstva kultury ČR.