Knihovna je zavřena

VKOL získala darem významný časopis Olmützer Blätter

30. 9. 2021

Čtenáři VKOL si brzy budou moci přečíst časopis Olmützer Blätter, který má velkou dokumentační hodnotu pro historii a vlastivědu Olomouce. Vědecká knihovna bude jako jediná knihovna v Česku nabízet všechna čísla tohoto časopisu.

Před druhou světovou válkou žilo v Olomouci zhruba 15 tisíc Němců, což představovalo asi čtvrtinu obyvatel města. Po druhé světové válce byli olomoučtí Němci odsunuti do západního Německa, kde se postupně začali sdružovat. Založili si spolek v Nördlingenu a začali v roce 1953 vydávat časopis Olmützer Blätter.

Kromě spolkové činnosti a organizování setkávání komunity si čtenáři časopisu mohli přečíst zajímavé články o historických událostech, významných osobnostech, ale např. i vzpomínek na česko-německé soužití v Olomouci a odsun do Německa. Některé vlastivědné a historické články mají velkou vypovídající hodnotu a přinášejí informace, které dnes již není možné jinde zjistit. Tento zdroj ocení především historici a germanisté, ale i všichni zájemci i minulost Olomouce se znalostí němčiny.

Vědecká knihovna bude jako jediná knihovna v Česku mít všechna čísla Olmützer Blätter. Druhou knihovnou na světě, která má kompletní vydání, je výzkumný ústav Collegium Carolinum v Mnichově. Čtenáři VKOL si budou moci půjčit svázané ročníky jak do studoven, tak i domů, nebo si je pročítat v digitální podobě ve studovnách.

Soubor všech čísel Olmützer Blätter získala VKOL od významného českého historika prof. PhDr. Františka Mezihoráka, CSc., Dr.h.c., který se vysídleným olomouckým Němcům dlouhodobě věnoval a který se spolu s dalšími výrazně zasloužil o česko-německé smíření v 90. letech 20. století.