Knihovna je otevřena

Projekt Hledá se!

1. 3. 2023

Od března 2023 startuje VKOL projekt Hledá se!, prostřednictvím kterého mohou čtenáři pomoci knihovně získat dnes na trhu těžko dostupné knihy chybějící ve fondu (např. z regionální historie).

Na publikaci, kterou VKOL postrádá a chtěla by ji doplnit do fondu, vás upozorní ikona Hledá se! umístěná u daného titulu v online katalogu.

V případě, že knihu vlastníte a chtěli byste ji věnovat VKOL, kontaktujte Vlastu Horáčkovou, tel. 585 205 301, e-mail vlasta.horackova@vkol.cz, knihu můžete donést také na vrátnici hlavní budovy, Bezručova 2.