Knihovna je zavřena

Odlož mobil v knihovně

9. 6. 2021

Zapojte se do akce "Odlož mobil v knihovně" a vyhrajte poukázku na nákup knih za 1 000 Kč. Více informací v aktualitě.

Pravidla soutěže Odlož mobil v knihovně – Olomoucký kraj

14. 6. – 30. 9. 2021

ODEVZDEJ vysloužilý mobilní telefon v knihovně A VYHRAJ poukázku na nákup knih za 1000 Kč a balíčky věcných cen!

Akce Odlož mobil v knihovně je společný projekt neziskové organizace ASEKOL a Olomouckého kraje, jehož smyslem je rozšíření povědomí o třídění vysloužilého elektrozařízení.

OZNAČENÍ TELEFONU

  1. Na lístek či nálepku, které budou k dispozici u sběrného místa, napište požadované informace (jméno, kontaktní telefon, e-mailová adresa, místo, kde jste telefon odevzdali) a budete zařazeni do slosování.
    Kupón je také možné vytisknout – STÁHNOUT soutěžní kupón
  1. Připevněte kupon k telefonu gumičkou nebo kouskem lepicí pásky.

ODEVZDÁNÍ TELEFONU DO OZNAČENÝCH BOXŮ

  1. Vhoďte kupón s mobilním telefonem do označených boxů na sběrných místech (ve VKOL jsou dvě sběrná místa – u výpůjčních služeb a na vrátnici hlavní budovy).

VÝHRY

Každý soutěžící, který odevzdá správně označený vysloužilý mobilní telefon (buď originálem vyplněného kupónu, nebo základními údaji na lístku či nálepce – jméno a příjmení, telefon, e-mail a knihovna, kde telefon odevzdal), bude zapojen do soutěže o poukázku na nákup knih dle vlastního výběru a o balíčky věcných cen.

1.–10. místo poukázka na nákup knih v hodnotě 1 000 Kč

11.–30. místo balíčky věcných cen

Všechni vítězové také obdrží také diplom za účast v soutěži.

Do soutěže je zapojeno několik desítek knihoven a úřadů v celém Olomouckém kraji.

Nejúspěšnější knihovny s největším počtem vybraných mobilních telefonů získají až 20 000 Kč.

Soutěž kvůli spravedlivému hodnocení proběhne ve čtyřech velikostních kategoriích podle počtu obyvatel:

ODMĚNY PRO KNIHOVNY

  1. místo – kategorie "statutární města" – odměna 10 000 Kč
  2. místo – kategorie "nad 6000 obyvatel" – 10 000 Kč
  3. místo – kategorie "1000 - 6000 obyvatel" – 5 000 Kč
  4. místo – kategorie "do 1000 obyvatel" – 5 000 Kč

Vybrané telefony budou odborně rozebrány a recyklovány.

Pomozte nám zvýšit povědomí o třídění vysloužilého elektrozařízení!

Více informací o třídění vysloužilého elektra na www.cervenekontejnery.cz.