Knihovna je otevřena

Národní plán obnovy

13. 2. 2023

VKOL realizuje projekt z Národního plánu obnovy, jenž se uskutečňuje za finanční podpory Evropské unie.

 

   

 

 

NÁRODNÍ PLÁN OBNOVY (NPO)

2022/2023

Výzva č. 3/2022 – Podpora projektů kreativního učení (0213) v rámci Národního plánu obnovy – iniciativa Status umělce a umělkyně komponenty 4.5. Rozvoj kulturního a kreativního sektoru.

Název projektu: Cesta za knihami

Registrační číslo: 0213000062

Tematický okruh: Projekty kreativního učení realizovaného v kulturních institucích

Termín realizace: 2. 1. 2023 – 30. 6. 2023

Výše dotace: 156 000 Kč

Cíl projektu: Podpora projektů kreativního učení dětí a mládeže – rozvoj znalostí a dovedností lektorů a dalších profesionálů.

Účel dotace: Realizace projektu kreativního učení dětí a mládeže v kulturní instituci

Projekt je realizován za finanční spoluúčasti EU prostřednictvím Národního plánu obovy a MK ČR.

Stručný popis projektu:

Cílem kreativního výukového programu Cesty za knihami je interaktivní formou seznámit studenty a další zájemce s cenným knižním fondem Vědecké knihovny v Olomouci, která je druhou nejstarší a co do počtu knih třetí největší knihovnou v ČR s právem povinného výtisku od roku 1807. Cílem je také podpořit čtenářskou a informační gramotnost studentů a zvýšit kompetence pracovníků kultury v oblasti kreativního vzdělávání.

Finanční podpora je využita zejména na přípravu a realizaci kreativního konceptu, námětu, scénáře, výtvarného řešení, textaci a editaci edukačních materiálů, dále na kooperaci práce s výtvarníkem, kreativní vedení a umělecký dohled nad realizací.

Na projektu pracují odborníci z kulturního a kreativního sektoru.