Knihovna je otevřena

Koncepce rozvoje kultury, kreativity a památkové péče Olomouckého kraje

18. 11. 2021

Vzniká nová Koncepce rozvoje kultury, kreativity a památkové péče Olomouckého kraje pro období 2022–2029.

Kultura je neodmyslitelnou součástí společnosti a má zásadní dopad na kvalitu jejího života. Všechen tento přínos si uvědomuje Olomoucký kraj, jehož cílem je vytvářet podmínky pro rozvoj kulturních napříč odvětvími.

V současné době pracuje na nové podobě Koncepce rozvoje kultury, kreativity a památkové péče pro období 2022–2029, která bude strategickým dokumentem stanovujícím základní cíle rozvoje Olomouckého kraje v oblasti kultury, kulturních a kreativních průmyslů a památkové péče.

Svůj názor ke koncepci bude moci vyjádřit i veřejnost, a to od 20. 12. 2021 do 12. 1. 2022, kdy bude otevřena analytická část koncepce k online komentářům.

Více o koncepci