Knihovna je zavřena

Knihovníci ze Stadtbibliothek Nördlingen na zkušené v Olomouci

21. 6. 2022

Vědecká knihovna v Olomouci ve spolupráci s oddělením zahraničních vztahů statutárního města Olomouce hostí ve dnech 19.–23. června 2022 knihovníky ze Stadtbibliothek Nördlingen.

Knihovníci z partnerského města Olomouce byli do metropole Hané pozváni již v roce 2019 (pracovníci VKOL absolvovali v Nördlingenu pětidenní odbornou stáž v roce 2018), nicméně z důvodu nepříznivé covidové situace byl termín několikrát přesunut.

Pobyt byl oficiálně zahájen v pondělí 20. 6. setkáním s ředitelkou VKOL Ivetou Tichou a vedoucími jednotlivých oddělení VKOL, o něco později byla delegace přijata na radnici náměstkem primátora Karlem Konečným.

„Jsem ráda, že konečně můžeme ve Vědecké knihovně přivítat naše kolegy z Německa. Připravili jsme pro ně bohatý odborný knihovnický program, v rámci něhož si projdou provozy knihovny, budou moci nahlédnout do bohatých historických fondů a v novém depozitáři v Hejčíně si pak prohlédnout digitalizační jednotku a restaurátorskou dílnu,“ doplnila k programu návštěvy ředitelka VKOL Iveta Tichá.

Němečtí kolegové projevili zájem o účast na akcích pořádaných pro školy a veřejnost. Proto se v nedalekém parku počítá s Kinderklubem, v Knihovně města Olomouce zase s programem v dětském oddělení. V městské knihovně se pak v doprovodu paní ředitelky Lenky Pruckové blíže seznámí s fungováním knihovny a jejími pobočkami. Opomenuta nebude ani knihovna UP (Zbrojnice) a knihovníci zavítají také do MUO, kde jim bude představen projekt SEFO. V rámci doprovodného programu zdolají radniční věž, naše město si projdou s průvodcem a v ZŠ Komenium budou moci obdivovat znovu nabytou krásu freskového sálu, který je označován za „olomouckou sixtinskou kapli“.

„Velmi si považujeme spolupráce s německým městem Nördlingen, které patří mezi dvanáct našich partnerských měst. Knihovnictví, které je ústředním tématem této návštěvy, je také jednou z forem partnerské spolupráce,“ dodal náměstek primátora Karel Konečný.

Výměna zkušeností je umožněna díky finanční podpoře statutárního města Olomouce v rámci zahraniční spolupráce partnerských měst.