Knihovna je zavřena

Aktuální provoz VKOL

29. 12. 2021

Informace k aktuálnímu provozu VKOL.

Od 3. 1. 2022 je opět za přísných hygienických podmínek otevřena hlavní studovna, volný výběr a multimediální studovna.

Nadále je uzavřena studovna vázaných novin a studovna historických fondů.

Noviny, které jsou uloženy v budově ředitelství, nepůjdou vypůjčit (v online katalogu bude uveden status BLOKOVÁNO), nadalé bude možnost objednávat jejich fotokopie.

Knihy objednané prostřednictvím MVS a MMVS bude po dobu uzavření studovny vázaných novin možné vyzvednout a vrátit u výpůjčního pultu v budově Bezručova 2.

PC stanice a veřejný internet jsou zpřístupněny. Vzhledem k opatřením proti šíření onemocnění covid-19 je k dispozici jen omezený počet počítačů, a to jen pro registrované čtenáře, doba používání jednoho PC je časově limitována na max. 30 minut.

V knihovně stále platí nastavená hygienická pravidla – nošení respirátorů či nanoroušek, dezinfekce rukou a dodržování rozestupů minimálně 1,5 m.

Pobyt v knihovně je třeba omezit na nezbytně nutnou dobu.

Maximální počet osob se řídí podle pravidla – jeden návštěvník na 10 m2:

  • u výpůjčního pultu mohou být maximálně 3 obsluhovaní návštěvníci, ostatní se budou řadit do front a dodržovat rozestupy minimálně 1,5 metru,
  • u informací může být nejvýše 1 obsluhovaný návštěvník,
  • v multimediální studovně může být nejvýše 1 obsluhovaný návštěvník. 

Knihy lze vracet do biblioboxu před knihovnou a u výpůjčního pultu.

VKOL nadále zprostředkovává MVS a MMVS pro knihovny a také pro její uživatele.

Pro bližší informace se čtenáři mohou obracet na e-mail is@vkol.cz nebo na telefonní číslo 585 205 333.

Předem děkujeme za dodržování všech nastavených opatření.